Birinci Meşrutiyetin İlan Edilmesi

Paylaş
 

Birinci Meşrutiyetin İlan Edilmesi

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti özellikle 17 -18 yüzyıldan itibaren gerileme ve çöküş dönemine girmişti. Osmanlı devlet adamları daha 1600 yıllardan itibaren başlayan Osmanlı Devleti’ndeki bu gerilemeyi yaptıkları ıslahatlarla yeniliklerle durdurmaya çalışmış birçok padişah bu anlamda hayatını ortaya koyma pahasına yenilikler gerçekleştirmeye gayret etmiş ancak ne yazık ki istenen sonuca ulaşılamamıştır .Çıkan ayaklanmalar da padişahlar ve yenilikçi devlet adamları hayatlarını kaybetmişlerdi .1900’lü yıllara gelindiğinde ise Tanzimat ve Islahat Fermanları yayınlanmış. Bu fermanlarla ilk defa Osmanlı padişahının yetkileri kısıtlanmış ve çok önemli kararlar alınarak Devlet siyasi askeri ekonomik anlamda yeniden örgütlenmeye ve şekillendirilmeye gayret edilmişti .Osmanlı Devleti Islahat ve Tanzimat Fermanı yayınlayarak Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını engellemeye gayret etmişti. Ancak Tanzimat ve Islahat Fermanları tam ters etki yaratmış ve bu fermanlarda yer alan Bazı maddeleri kendilerine dayanak kılanAvrupalı devletler Osmanlı devletinin iç işlerine daha fazla karışmaya ve müdahale etmeye başlamışlardı .İşte bu müdahaleler arttıkça Osmanlı Devleti de yeni bir yol ayrımına girmiş ve özellikle o dönemler Jön Türkler diye anılan Namık Kemal, Ziya Paşa ,Hüseyin Avni ,Ahmet Mithat Paşa Meşrutiyet’in ilan edilmesine bu sayede Osmanlı devletini parçalanmaktan kurtarabileceğini ve Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önüne geçilebileceğini iddia ediyorlardı .Jön Türklerin kafasındaki plan bir darbe yapmak ve ülke yönetimini meşrutiyeti ilan edecek bir padişaha teslim etmekti .Bunun üzerine Meşrutiyet yönetimini engelleyen Sultan Abdülaziz e karşı başlatılan darbe girişimi başarılı olmuş ve Jön Türkler diğer adlarıyla genç Osmanlılar V Murat’ı tahta çıkarmayı başarmışlardı .Ancak çok ciddi bir sorun ortaya çıktı V Murat Akli dengesi yerinde olmayan bir kişiydi ve böyle bir kişiyi Osmanlı İmparatorluğu’nun başında tutmanın mümkün olamayacağı ortaya çıktı .Genç Osmanlılar bunun üzerine meşrutiyeti ilan edebilecek ve Meşrutiyet’in yaşamasına izin verebilecek bir kişiyi başa geçirmeye karar verirler .Bu kişi ise İkinci Abdülhamit de İkinci Abdülhamit tahta geçtiğinde meşrutiyeti ilan edeceğini ve Meşrutiyet’in getirdiği kurallara uyacağını taahhüt etmişti .Böylece ikinci Abdülhamit genç Osmanlılar tarafından yeni Osmanlı padişahı olarak tahta geçirilmiş ikinci Abdülhamit de verdiği sözü tutarak Ahmet Mithat Paşa’yı sadrazamlığa getirerek anayasa hazırlanmasını istemişti .Bunun üzerine Osmanlı tarihinde ilk defa bir komisyon kurularak Osmanlı’nın bundan sonra tabi olacağı anayasa hazırlama sürecine girildi .Komisyon Yeni anayasaya hazırlamaya çalışırken Osmanlı’da yepyeni sorunlarla mücadele etmek durumundaydı .Özellikle Balkan uluslarının başlattığı ayaklanmalar yoğunlaşmış ve Osmanlı’yı çok zor durumda bırakmıştı .İşte Balkan topraklarında yaşanan bu ayaklanmaları görüşmek ve bu ayaklanmalara nihai bir çözüm bulabilmek amacıyla İstanbul’da Tersane Konferansı toplanmış ve bu Konferansı Avrupa’nın en güçlü Devletleri katılmıştı .Bu konferansın toplanmasından da yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti Tersane Konferansı’nın varoluş nedenini ortadan kaldırmak adına 1. Meşrutiyet i yani Kanuniesasiyi ilan etmiştir 1876 .Amaç bu sayede Balkanlardaki ayaklanmaları sonlandırmak ve Avrupalı devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemek di.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-gerilemesinin-ic-nedenleri/

http://bilelimmi.com/birinci-mesrutiyetin-ilani/

http://bilelimmi.com/osmanli-da-istanbul-ayaklanmalari/

Bu yazı 211 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler