BİREY VE TOPLUM KONU ÖZETİ

Paylaş
 

BİREY VE TOPLUM KONU ÖZETİ

OLGU:      Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve

bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere denir.   Örneğin, “Bahçelievler , İstanbul’un bir ilçesidir.”

cümlesini ele alalım. Bunun aksini hiç kimse söyleyemez. “Güneş Doğudan doğar.” Cümlesi de

böyledir. Herkes tarafından kabul edilen bu cümleler OLGUdur. (NESNEL BİLGİ)

GÖRÜŞ:    Doğruluğu kişiden kişiye göre değişen, ispatlanamaz ve aynı konu üzerinde herkesin farklı yaklaşıma sahip olduğu bir düşünceyi belirten cümlelere GÖRÜŞ cümlesi denir.   Örneğin, “ Bahçelievler, İstanbul’un en güzel ilçesidir.” diyen bir kişi, kendi görüşünü yansıtmaktadır. Çünkü bir başkası da, “sana göre Bahçelievler, bana göre Bağcılar ilçesi daha güzeldir.” diyebilir.  Biz bunun ne yanlış olduğunu söyleriz, ne de doğru olduğunu söyleriz. Herkesin bakış açısına göre görüşleri farklı olabilir. Biz, görüşlere saygı duyarız, ancak, hepsini kabul etmek mecburiyetinde değiliz.

OLGU GÖRÜŞ
1 Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin   en   büyük bölgesi  Doğu  Anadolu Bölgesi’dir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en güzel böl­gesidir.
2 Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder. Türkiye’nin en iyi futbol’ takımı Beşiktaş’tır.
3 Türkiye’nin güney kıyıla­rında deniz suyu sıcaklı­ğı   kuzeye  göre  daha fazladır. Türkiye’de tatil yapılabi­lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
4 Uludağ’ın yükseltisi 2543 metredir. Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu­dağ’dır.
5 Türkiye’de uluslar arası kongrelerin yapılacağı merkez İstanbul’da-dır. Bu yapı, 7 katı yer altında, 5 katı yerüstünde olarak inşa edilmiştir. İstanbul’da en değerli ve en modern mimariye sahip yapı, Harbiye Kongre Merkezidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPIYORUM

Bilimsel araştırma yapılırken aşağıda veri­len basamakların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

1. Basamak  KONUNUN SEÇİMİ
Biliyorsunuz, GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU  6, SINIF  Sosyal Bilimler araştırma konusuyla ilgili olarak, ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz bir olayı, konuyu ya da bir sorunu seçerek  araştırmanız isteniyor. Unutmayınız, Sosyal Bilimlerde kural, sizin İLGİ ve YETENEKLERİNİZİ belirleyecek konular hakkında kendinizi geliştirmenizi sağlamak olmalıdır.
2. Basamak HİPOTEZ    /   GÖRÜŞLERİN ORTAYA KONMASI
Konuyu seçtikten sonra, aynı konuyu seçen arkadaşlarınızla bir araya gelerek seçtiğiniz konunun günümüzde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretme yollarını bize gösterip göstermediğini, tarihiî, coğrafî, kültürel etkilerini sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyeceğinizi belirtiniz. Araştırma grubu olarak başkan, yazıcı, okuyucu v.b görevleri paylaşınız. En az maliyetle en çok veriye ulaşmayı hedeflediğinizi ve bunu nasıl sağlayacağınızı tartışınız. Ayrıca, bütün bu araştırmalarınızda hangi basamak için ne kadar üsreye ihtiyaç duyduğunuzu tüm araştırmanızı ne kadar sürede gerçekleştirebileceğinizi tahmin ederek, ARAŞTIRMA SÜRESİNİ KENDİNİZ BELİRLEYİNİZ. Kararlarınızı birkaç madde halinde rapor olarak yazıp, öğretmene teslim ediniz.  Artık 3. Basamak olan Araştırma Sahasına geçebilirsiniz.
3. Basamak    ARAŞTIRMA SAHASI
Bilgiye ulaşabildiğiniz her yer Araştırma sahasıdır.  Örneğin KUŞ GRİBİ YA DA DOMUZ GRİBİ konusunu araştırıyorsanız, GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU yakınındaki SAĞLIK OCAĞIndan bir doktordan ya da konu ile ilgili bir uzmandan randevu alabilir, kendisiyle söyleşi düzenleyebilirsiniz. Beraber fotoğraf çektirebilir, çalışmanıza ekleyebilirsiniz. Fotoğraf baskısı için masraf etmeyiniz, öğretmenden yardım isteyiniz.Unutmayın, bu söyleşi, ödevinizi zenginleştirir ve yüksek not alırsınız. Yine konu ile ilgili kitap, dergi, gazete ve makaleler­den bilgi toplarsınız. Unutmayınız, ARAŞTIRMA SAHASI olarak en önemli bilgi kaynaklarına KÜTÜPHANELERDEN ulaşılır. İlçemizdeki Halk Kütüphanesi veya Çocuk Kütüphanesine gitme imkânı olmayan öğrenciler, okulumuzun kütüphanesinden faydalanabilirler. Bunun için ansiklopediler öenemli kaynaklarımızdır. Çalışmanıza değer katmak istiyorsanız, gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayınlanmış haberleri kesip, ilave kaynak olarak kullanmanız Bilginin günümüzde yaşanan sorunları içermesi nedeniyle faydalı olacaktır. İnternetten yararlanmanız da doğru bir yöntemdir, ancak, hiç bir araştırma yapmadan, internetkafelere giderek konu ile ilgili çıktıları yüksek bedellerle almanız ve bunu “Araştırma yaptım.” diye ödev olarak sunmanız doğru bir davranış olmaz. Çünkü hem araştırmanın “En az maliyetle en çok kaynağa ulaşma” ilkesi çiğnemiş oluruz, hem aile bütçesini zorlayarak, bilimsel bir araştırmayı anlamsız hale getirmiş oluruz. Ayrıca kolaycılık not getirmez. Bunu unutmamamız gerekir.

Bu basamakta da  Araştırma sahasındaki faaliyetlerimizle ilgili kısa bir rapor hazırlayıp öğretmene teslim ediniz.

4. Basamak
Konu ile kaynaklardan elde edilen notlar konula­rına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotez) test edilir. Şöyle: Araştırma grubundaki arkadaşlarınızla toplanırsınız. Grup üyeleri daha önce paylaştığı görevlere uygun olaral elde ettiği verileri bir araya getirirler. Sonra bu yazı, resim, söyleşileri v.b okur, incelersiniz. Gereksiz konular toplanmışsa, ayıklarsınız. Sonra uygun görülen bilgi metinlerini bir öğrenci okur, bir öğrenci yazar. Hatırlarsanız, kimin okuyacağını, kimin yazacağını, kimin sınıfta SUNUM yapacağını 2. Basamakta belirlemiş ve öğretmene rapor halinde sunmuştunuz. Daha sonra,

KARAR:

SORUN: Şöyledir.

SORUNUN NEDENLERİ: Şunlardır.

SORUNUN ÇÖZÜM YOLLARI: Şunlardır.

Şeklinde son raporunuzu yazarak araştırmanızı tamamlamış olursunuz.

Yazım aşamasında dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır.

1.     Çizgisiz kâğıtlar 500 adetlik toplu paketler halinde alınarak paylaştırılacak ve tanesini 10 Kuruşa mal etmeye çalışılacak.

2.     Aşırı süsleme yapılarak zaman ve emek harcanmayacak

3.     Sayfa düzenine dikkat edilecek.

4.     Ders kitabınızda olduğu gibi, KAPAK sayfasının arka sayfasına gelecek şekilde İÇİNDEKİLER bölümü eklenecek.

5.     Yazım aşamasında Türkçe dilbilgisi ve imla kurallarına dikkat edilecek.

6.     Bilgilerin hangi kaynaktan alındığı, hangi kaynaklardan yararlanıldığı ve bu kaynakların nerede olduğu  çalışmanın sonuna KAYNAKÇA eklenerek belirtilecek. Bir veya birkaç cümlelik alıntı varsa, yer aldığı sayfanın alt kısmına DİP NOT olarak eklenecek. Bu aşamada öğretmenden yardım alınabilir.

7.     En son olarak çalışmada geçen kavramların yer aldığı ve alfabetik sıraya göre düzenlenmiş KAVRAM SÖZLÜĞÜ eklenecektir.

8.     Araştırmanızın her safhasında öğretmenden rehberlik yardımı alabilirsiniz. Defalarca soru sormanız gerektiğinde bile çekinmeden öğretmeninizden yardım isteyiniz. Uygulamalı olarak size yardımcı olacaktır. Çalışmanızın GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU bahçesinde ( Hava durumu uygun olmazsa Spor salonunda) BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETKİNLİĞİ adıyla sergileneceğini unutmayınız. AYRICA, İMKÂN BULABİLİRSEK, HER ÇALIŞMAYI BİR GAZETE ŞEKLİNDE YAYINLAYABİLİRİZ. Bunun keyfini yaşayacağınızı unutmayınız.

 

 

5. Basamak  SUNUM
Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma sonucunda Araştırma grubunuzla birlikte önce sınıfta sunum yapacaksınız, daha sonra ise okul bahçesinde veya spor salonunda Düzenleyeceğimiz BİLİMSEL ARAŞTIRMA etkinliğini okul idaresinden izin aldıktan sonra velilerimizi de davet ederek yapacağımızı untmadan, konu üzerinde özverili çalışmalarınızı bekliyorum.  Ömer EGİ

 

 

Bu yazı 489 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler