BİLİM MİRASI

Paylaş
 

BİLİM MİRASI

  • içinde yaşadığımız evreni hatta yaşamın kendisini anlayabilmek için bilime ihtiyacımız vardır.
  • Bilim insanı herhangi bir sorun karşısında çözüm bulmak için harekete geçen kişidir.Bilim insanı, neden, nasıl ve ne zaman sorularını kendisine sormaya başladığı zaman bilim insanı olma yolunda önemli bir adım atmış olur.Bilimin temelinde insanların merak duygusu vardır.Müslümanlar fethettikleri topraklarda yaşamış eski medeniyetlerden yararlanmışlardır.
    Böylece bilim ve düşünce alanında İslam dünyasında büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır.Suriye, Mısır, Bağdat gibi önemli kültür merkezlerinin ele geçirilmesiyle Müslümanlara Eski Çağ uygarlıklarının kapıları açılmış oldu.  Müslümanlar fethettikleri bölgelerde halka iyi davranmış saygı ve hoşgörü göstermiştir. Bu nedenle cami, kilise, havra yani üç dini temsil eden ibadet yerleri bir arada varlığını sürdürmüştür. islamiyet’in doğuşundan sonra Yunancadan, Süryaniceden, Farsçadan ilk çeviriler yapılmıştır. Tercüme faaliyetleri yapılırken devlet yöneticileri bilim insanlarını desteklemişlerdir.İslam dünyasında, insanlığın ortak mirasına katkıda bulunan önemli bilginler; ibn-i Sina Takiyüddin, Ali Kuşçu, Akşemsettin, El Biruni, Hazerfen Ahmet Çelebi, El Farabi, Ömer Hayyam,İbnü’l Heysem, Harezmi, İbn-i Haldun, ibn-i Rüşd, Nizamülmük, Yusuf Has Hacip,…

Ali Kuşçu (? – 1474)

  • Türk-islam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu.Küçük yaştan itibaren matematik ve astro-
    nomiyle ilgili devrin en büyük alimlerinden ders aldı. Ali Kuşçu, Osmanlı Devleti’nde astronomi bilimini yaymıştır.

İbn-i Sina (980-1037)

■  Büyük Türk bilginidir. Olağanüstü bir zekaya sahiptir.  10 yaşında iken hafız olmuştur.  18 yaşında iken çağın bütün ilimlerini öğ-
renmiştir.  57 yaşında Hemedan’de ölmüştür.  150’den fazla eser bırakmıştır.  Eserleri Latince ve Almanca’ya çevrilmiştir. Tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya
ışık olmuştur. Eski Yunan bilgi ve felsefesinin aktarıcısı olarak görülmüştür.

El-Biruni

Türk-islam bilginlerindendir. Çok yönlü bir bilgindir. Biruni matematik, astronomi, tıp, trigonometri, fizik, doğa bilim, eczacılık, jeoloji, sosyoloji,tarih, coğrafya, felsefe, etnoloji, dinler tarihi, filoloji, botanik, mineraloji, kimya gibi alanlarda yüzden fazla eser bırakmıştır.  Türkçe, Arapça, Fransızca, Yunanca, İbranice dillerini bilmektedir. Sadece İslam aleminde değil tüm dünyada tanınmaktaydı.

İnsanların binlerce yılda meydana getirdikleri,kullandıkları, paylaştıkları ve birbirlerine aktardık-ları maddi ve manevi değerlere insanlığın ortak mirası denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak miraslarından biri değildir?

A) Takvim B) Gelenekler  C) Yazı D) Para

Gelenekler, insanlığın ortak mirası içerisinde
yer almaz. Çünkü toplumlar arasında farklılık
gösterir. Yazı, takvim, para insanların ortak mirası
sonucu oluşmuştur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

 

İstikbal Göklerdedir

Astronomi, gök biliminin incelenmesi olayıdır.İlk Çağ’dan itibaren astronomi ile ilgili
araştırma ve incelemeler yapılmıştır.Sümerler, astronomi ile uğraşarak ay yılı
esaslı takvimi bulmuşlardır.Mısırlılar, güneş yılı esaslı takvimi bulmuş-
lardır.İslam halifeleri astronomi ile ilgili inceleme yapan bilim adamlarını desteklemişlerdir.Abbasi Halifesi Me’mun astronomide daha güvenilir sonuçlar almak amacıyla Bağdat ve Şam’da rasathane kurdurmuştur. Bunlar bilim tarihinin ilk gözlem evleriydi.  Ekvatorun uzunluğu bu dönemde ölçülmüş ve bugün bildiğimiz uzunluğa çok yakın bir değer bulunmuştur (Yaklaşık 40 000 km).Tarih boyunca astronomi en çok ilgi çeken bilim dalı olmuştur.İslam ve Batı dünyasından birçok bilim adamı astronomi alanında çalışmalar yapmış ve eser vermiştir.

 

http://bilelimmi.com/bilim-mirasi/

http://bilelimmi.com/5-unite-zaman-icinde-bilim/

http://bilelimmi.com/gelisen-turkiye/

 

Bu yazı 227 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/