BEYKOZUN TARİHÇESİ

Paylaş
 

BEYKOZUN TARİHÇESİ

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında İs­tanbul’a bağlı bir ilçedir. Merkez bucağın­dan başka, Mahmutşevketpaşa adlı bir bu­cağı, bu iki bucağa bağlı 19 köyü vardır.

İlçenin merkezi Beykoz semti, bir koy ke­narında kurulmuştur. Beykoz ve Yalıköy ad- lariyle ikiye bölünür. Yalıköy civarında Bey­koz Çayırı denilen mesire yeri vardır. Bunun kıyısında da meşhur Beykoz Kasrı ve Hün­kâr İskelesi bulunur. 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması burada imza edilmişti (Bk. Hün­kâr İskelesi Antlaşması).

Beykoz’un çok eski adı Amnikhos’tur. Bit- hinia Kıralı Amnikhos burada oturduğundan oraya da bu ad verilmişti. Beykoz adı ilk defa Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Bu adın «Beykos» şeklinde de kullanıldığı gö­rülmüştür. «Kos» Farsça’da «köy» anlamına geldiğinden, Kocaeli valileri de vaktiyle bu­rada oturduklarından bu adın «Bey köyü» anlamında kullanıldığını ileri sürenler de var­dır.

Beykoz’da eskiden İstanbul’un büyük su değirmenleri vardı. III. Selim de bir kâğıt* hane yaptırmıştı. Bugün Beykoz’da Sümer- bank’ın Deri ve Kundura Fabrikası vardır.

Beykoz’un kalkanı, dalyanı, paçası meş­hurdur. Ayrıca, meşhur Karakulak suyu, Yu- şa Tepesi ve Polonezköy de bu ilçe sınırları içindedir.

Beykoz Kasrı. — İstanbul’daki eski saray­lardan biridir. Dolmabahçe, Çırağan, Bey­lerbeyi saraylarından önce, 1854 yılında ya­pılmıştır. Mimarlık özellikleri, içindeki hey­keller bakımından büyük değeri vardır. Sa­rayı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Abdülme- cit’e hediye olmak üzere yaptırmaya başla­mış, ölümü üzerine oğlu Sait Paşa tamamla­mıştır.

Bu yazı 165 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler