Benjamin  FRANKLİN KİMDİR?

Paylaş
 

   Benjamin  FRANKLİN KİMDİR? (1706-1790)

Amerika’nın büyük devlet ve bilim adam­larından biridir. Boston’lu 17 çocuklu bir ailenin 15 inci çocu­ğuydu. Ailesi fakirdi. Benjamin küçük yaşra çalışmak zorunda kal­dı. 12 yaşında üvey ağabeysi James’in ba­sımevine çırak girdi. Benjamin  yazı yazmak isteğiyle yanıyordu. Ağabeysi, Benjamln’in bu alan­da ilerlemesine hiç taraftar değildi.

Benjamin Franklin bir kere de New York’ ta talihini denemeye karar verdi. Orada iş bulamayınca, aç susuz Philadelphia’ya kadar yürüdü. Çalışkanlığı sayesinde burada çabuk iş buldu, arkadaş edindi. 1726’da Samuel Keimer adında bir basımevi sahibiyle anla­şarak ortaklık kurdu. Kazandığı paralarla «Philadelphia Gazette» adındaki gazetenin im­tiyazını satın aldı. Gazete eskisinden çok daha fazla satılıyordu. Benjamin Franklin bu ba­şarısı sayesinde devlet basımevinin başına getirildi. 1732’de «Poor Richard’s Almanack» adındaki eserini yayınladı. Bu eser ona şöh­ret ve servet kazandırdı.

Benjamin Franklin 1731’de Kitaplık Klübü’ nü kurdu. Bu klüp Amerika’da kütüpanecilik sistemine esas oldu. Benjamin Franklin bir yandan da birçok gazeteye, bilim ve felse­fe üzerine yazılar hazırlıyordu. Bu yazılar için malzeme toplarken, şimşekle elektrik arasın­daki ilintiyı buldu. Bundan sonra çalışma­larını bilim ve teknik konulan üzerine top­ladı. Bu arada paratoneri buldu. Sokaklara lâmba konulması usulünü ortaya attı. Phila­delphia Akademisi’ni, Pennyslvania Üniver­sitesini kurdu. Hayatının son yıllarını meş­hur otobiyografisini yazmakla geçirdi.

Benjamin Franklin kendi kendini yetiştir­miş, bütün dünyanın tanıdığı, sevdiği bir insan olmasını bilmiştir.

Bu yazı 126 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler