• DOLAR
  7,2330
 • EURO
  8,6067
 • ALTIN
  479,75
 • BIST
  1,1881
BENGAL

BENGAL

BENGAL

Hindistan Yarımadası’ndaki en büyük ve önemli bölgelerden biridir. 1947’de Hindis­tan’ın bölünmesinden sonra Doğu Bengal ve Batı Bengal olmak üzere ikiye ‘ayrılmış, Pa­kistan’a dahil olan Doğu Bengal’in başkenti Dakka, Hindistan’a dahil olan Batı Bengal’in başkenti ise Kalküta olmuştur. Bengal Kör­fezi üzerinde bulunan bölge, Hindistan’ın çiftçiliğe en elverişli yeridir. Ganj ve Brah- maputra nehirlerinin Himalaya Dağları’ndan getirdiği zengin alüvyon bu toprakları kıy- metlendirmiştir.

Bengal’da yapılan en önemli iş çiftçilik­tir. Modern çiftçilik çok az yerde uygula­nır; daha çok verimli olduğundan iyi ürün verir. Başlıca ürünü olan pirinçten başka bu­rada pamuk, jüt, çay, şeker yetiştirilir. Ci­vardaki kömür ve demir madenleri şeker endüstrisini ve pamuk dokumacılığını kalkın- dırıcı mahiyettedir.

Bengal’da bol yağışlı muson iklimi hüküm sürer. Uç koldan gelen ve Kalküta’da bir­leşen demiryolları Bengal’ı önemli bir tica­ret merkezi yapmıştır.

Bengal, Hindistan Yarımadasının pirinç yetiştiren başlıca bölgesi olmakla beraber, dünya jüt ihtiyacını karşılayabilecek kadar geniş istihsalde bulunur. Merkezi Kalküta olmak üzere geniş bir endüstrisi vardır. Ayrıca Hindistan, kömürünün % 25’ini de bu bölge vermektedir.

Bengal, değişik ırklardan gelen, değişik dilleri konuşan insanların bulunduğu bir yer­dir. Dünyanın en yoğun yerlerinden biridir. Doğu Bengal’da çoğunluk Islâm dinine, Batı Bengal’da Hindu dinine bağlıdır. Kilometre kareye 830 kişi düşen yerleri vardır.

Hindistan B. D.’ni teşkil eden devletlerden biri olan Batı Bengal’ın nüfusu 26.302.000, Doğu Pakistan’ın en büyük bölümü olan Do­ğu Bengal’ın nüfusu da 40.000.000’dur. Ben- gal’ın her iki bölümünde din ayrılığına rağ­men Bengalî dili konuşulur ki, yeryüzünün en’çok konuşulan dilleri arasındadır (Bk. Hindistan, Tarih).

BENGAL KÖRFEZİ

Hint Okyanusu’nun Birmanya ile Hindis­tan arasında kalan kesiminin adıdır. Asya’nın güneye inen birçok büyük nehirleri bu kör­feze akar. Kuzeyden dökülen nehirlerin ba­şında Ganj ve Brahmaputra gelir. Irrav/adi doğuda, Manahandi, Godavari, Kistna ve Ka- veri nehirleri de batıdan Bengal Körfezi’ne dökülür. Bunların hepsinin önemli deltaları vardır.

Körfezin Dakka kıyısında iyi limanlar yoktur. Bu kesimin en önemli kıyı şehri Mad- ras çok açık bir limandır. Batı kıyılarının aksine, doğuda Akyab, Mulmein, Rangun gibi çok iyi limanlar vardır.

Körfezdeki başlıca adalar Andaman, Niko- bar ve Mergui takımadalarıdır. Bunların hep­si doğu kıyıları açıklarında bulunur. Birman­ya kıyılarında daha başka adalar da vardır. Bunların çoğu volkaniktir, bazıları zaman za­man patlar. Bengal Körfezi’nde sık sık şid­detli kasırgalar olur (Bk. Hint Okyanusu).

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM