Belgrad Kalesinin Fethi 

Paylaş
 

Belgrad Kalesinin Fethi

Belgrad Kalesi Macaristan’ın önemli bir kalesi olup, hendekleri çok derin bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmed, Şaban 860/ Temmuz 1456 tarihinde bu kaleyi almak istemiş fakat başarı kazanamamıştı..Sultan Süleyman bu bölgeye geldiği za­man askerin  kale tarafına geçmelerini emretmiş ve böylece bütün ordu merkezde bulunan hisarı muhasaraya başlamıştı. Muhasara plânı şu şekilde hazırlanmıştı. Vezir-i azam Pîrı Mehmed Paşa güney, ikinci vezir Mustafa Paşa kuzey ve Rumeli Berlerbeyi Ahmed Paşa batıda olan ada tarafında olmak üzere toplar ve metrisler kurmuşlar, böylece cenk başlamış ve gece gündüz aralıksız bir şekilde devam etmiştir.

 

Osmanlı ordusunun devamlı bir şekilde kaleyi ateşe tutmuş olan büyük toplan sayesinde yer yer gedikler açılmış, esasen taş ve toprakla doldurulmakta olan hendekler zeminle müsavi bir hale getirilince hücumlara geçilmiş, bu vaziyet karşısında düşman kurtuluşu firar etmekte bulduğundan Belgrad’m dış hisarı böylece zabtedilnıiştir. Bundan sonra iç hisarın alınması için yirmi gün kadar daha savaşmak icabetmiştir. Bu arada yapılmış olan iki hücumun müs­pet bir netice vermemesi üzerine Padişah lağımcılar getirtilmesini ve bunların hemen işe başlamalarını emretmiştir. Açılan delik Neboysa adlı kale kulesinin kaidesine varınca içine gühercile dol­durulmuş ve bundan sonra bu maddenin ateşlenmesi neticesinde adı geçen kalenin büyük bir gürültü ile yerle bir olduğu müşahede edilmiştir. Bu hali gören düşman kurtuluş ümidi kalmadığını anlayarak aman dilemek mecburiyetinde kalmış ve böylece 26 Ramazan 927/30 Ağustos 1521 tarihinde Belgrad kalesi fethedil­miştir. Fetihden sonra yapılan ilk iş, pek tabu olarak derhal kilise­lerin camiye çevrilmesi olmuş ve ertesi gün kılınan Cuma nama­zında hutbede Padişahın adı okunmuştur.Belgrad’ın alınmasını müteakip toplanmış olan divanda padişah tebrikleri kabul etmiş, diğer taraftan fethedilmiş olan Kopenik, Bareş, Zemin, Salanka- men kaleleri halkından olup padişahın merhametine sığınanlar ile Bclgrad kalesinden aman dileyenlerin “ser/” sınıfından olanları İstanbul’a gönderilerek Bclgradlılara Istanbulun içinde mahalle, diğerlerine de İstanbul civarında köylet verilmiştir. Bundan sonra bir taraftan Haşan Bey kumandasındaki akıncı askerlerinin Belgrad havalisine geldikleri görülmekte, diğer taraftan da bu sırada padişahın bu zaferin kazanılması için çalışanların dirliklerini arttırdığı müşahede edilmektedir. Bu arada Belgrad kalesinin de yukarıda adı bir çok defalar geçmiş olan Yahya Paşazade Bali Bey’e verildiği görülmektedir. Belgrad kalesinin tamiri için de bazı sancak beyleri tavzif edilmiş; nihayet padişahın emri ile Belgrad kalesinin cenup tarafında gemilerden bir köprü yapılarak Sultan Süleyman bu köprüden geçmek suretiyle İstanbul istikametine yönelmiştir.

http://bilelimmi.com/karaoglan-hoyugu/

http://bilelimmi.com/kanuni-sultan-suleymannin-hayati/

http://bilelimmi.com/anadolu-adinin-tarihcesi/

Bu yazı 159 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/