Balkan Savaşları

Paylaş
 

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde çok özel bir yeri olan birinci Balkan Savaşları 1912 1913 yıllar arasında yaşanmıştır Osmanlı İmparatorluğu yirminci Yüzyıl’a oldukça yorgun ve oldukça bitkin bir şekilde girmiş ve Osmanlı’nın parçalanması sürece hızlı bir şekilde devam etmekteydi uzun Yüzyıllar boyunca Osmanlı yıpratmaya çalışan ve artık xix yirminci yüzyılda Osmanlı Ya tam anlamıyla parçalamaya karar veren uluslararası Güçler İngiltere Fransa özellikle Rusça gibi devletler Osmanlı içerisinde karışıklıklar çıkarmaya özellikle Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik akımı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamaya karar vermişlerdi .

 

Bu devletler arasında Rusya’nın çok özel bir yeri bulunmaktadır Rusya Panslavizm politikası sayesinde Balkan milletlerini ayaklandırmak ve burada bir Slav İmparatorluğu kurma hayalini devam ettiriyordu bu süreçte Avrupa’nın en güçlü devletlerinden birisi olan İtalya ise Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki topraklarından göz dikmiş ve Osman elinde kalan son toprak parçası olan trablusgarp’ı Osmanlı’dan istemişti Osmanlı doğal olarak bu işte karşı çıkmış ve bunun üzerine de İtalya Trablusgarp donanması ve birlikleriyle işgale başlamıştı Osmanlı’nın Balkanlardaki gerginlikleri göz önünde bulundurmasına rağmen buraya müdahale etmek zorunda kaldığı ve gönderdiği gönüllü Subaylar sayesinde bölgedeki berberileri İtalya’ya karşı ayaklandırmaya başardı ancak Tam bu sırada Balkan devletleri Rusya’nın da kışkırtmasıyla Balkanlardaki Son Osmanlı toprağına ele geçirmeye karar verdiler ve Rusya’nın silahlandırılması kışkırtması sayesinde başlayan ayaklanma büyük bir savaşa dönüştüğü ve Sırbistan Karadağ Yunanistan ve Bulgaristan birleşerek karadan ve denizden Osmanlı ordusuna saldırıya geçtiler Osmanlı ordusu ne yazık ki topraklarını kurmayı başaramadığı ve Edirne’de dahil olmak üzere midye-enez çizgisi ne kadar geri çekilmek ve Balkan topraklarının tümüyle Balkan devletlerine terk etmek zorunda kaldı aynı zamanda Yunanistan Ege Adaları nereye geçirmiş Bulgaristan tüm Çatalca’ya kadar ilerlemeyi başarmış ve yıllardan beri Osmanlı’nın Balkanlardaki Makedonya topraklarını ele geçirmek isteyen devletler bu hayallerini sonunda gerçekleştirmişler de aynı zamanda Osmanlı’ya bağlı olan Arnavutluk da bağımsızlık verilmiş ve Arnavutluk bağımsız bir devlet olmayı başarmıştı birinci Balkan muharebeleri Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan önce en büyük kayıtlarından birisi olmuş ve Osmanlı ordusu Balkanlardaki küçük devletlere karşı bile kendini koruyamayacak durumda olduğu ortaya çıkmıştı

Bu yazı 882 kere okundu.
Etiketler:
Balkan Savaşları
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler