Babailer İsyanı 1242

Paylaş
 

Babailer İsyanı 1242

 

Babailer isyanı 1242 .Türkler arasında Müslümanlık yayılmakta beraber Türkmenler müslümanlığa pek Candan sarılmışlardı Müslümanlık onlar için çok disiplinli ve baskılı geliyordu. Bu yüzden Şamanizm  gibi mezhepleri daha çok benimsiyorlardı .Bundan başka Moğol baskısı neticesinde birçok Türkmenler Asya’dan ve Doğu Anadolu’dan Güney Anadolu ve orta Anadolu’ya gelmişlerdir bunların sayıları pek çoktur .Otlak yüzünden yerlerle çoğu zaman çarpışıyorlar bir sürü sıkıntılara ve üzüntülere katlanıyorlardı .Bu maddi sıkıntı o sırada ortaya atılan Baba İshak adlı bir şeyhin etrafında toplanmalarına sebep oldu .Baba İshak Türkmenistanda  manyak civarında doğmuştu devrinde memleketinin konumu dolayısıyla  Selçuklular harezmiler ve Eyübiler ile arasında sık sık savaşır oluyordu. Baba İshak Burada iş göremeyeceksin anladı oradan Türkmenlerin çok miktarda bulunduğu Amasya civarında göçtü, burada bir zaviye yaparak propaganda bana başladı .Baba İshak halkı Allah ve 4 halifenin yolundan ayrılan Sultan’ın aleyhinde ayaklanmaya teşvik etti .Türkmenler ona bir şeyh değil Peygamber gözüyle baktılar Bu yüzden ona baba Resul dediler. Baba İshak kısa zamanda Türkmen kitleler arasında bir iman Birliği yarattı .Tanrının kendine zafer ve hakimiyet vadettiğini yapılacak muharebelerde müritlerinin öldüremeyeceğini iddia etti .Kafi derecede kuvvetlerince halifelerini Sımyonat Adıyaman Kahta ve Maraş taraflarına gönderdi. Saf haktan bir kısmı bunların emriyle mallarını satarak at silah ve erzak aldılar .Birlikler halinde toplanmaya başladılar .Baba İshak aynı zamanda ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev sevmeyen devletlere elçiler gönderdi bayrağı altında toplanmalarını teklif etti .Bunlardan bir kısımda Türkmenlerle birleştiler bunlar bütün memlekete fethetmek elde edecekleri ganimetleri aralarında paylaşmak ve Baba İsakın peygamberliğini kabul etmeyenleri öldürmek üzere harekete geçtiler .Şehirleri ve köyleri yağma ve tahribata girişliler .Üzerlerine gönderilen Selçuklu kuvvetlerini yendiler sonra Baba İshaka ulaşmak üzere Sivas üzerine yürüdüler .Sivas’ı zapt ederek soydular ondan sonra Baba İshakın bulunduğu Amasya Tokat tarafına yöneldiler .Anadolu içinde ilerledikçe Kuvvetleri artıyor önlerine çıkanlara  Geçilmez dalgalar halinde çarpıp mahvediyorlardı. 2 Gıyaseddin Keyhüsrev bu tehlikeli durum karşısında Baba İshak üzerine yeni kuvvetler gönderdi .Selçuklu Kuvvetleri Türkmenler gelmeden önce Amasya işgal ettiler ve Baba İshak öldürdüler .Fakat Türkmenler Baba İshakın canlılar tarafından öldürülemeyeceğine inandıklarından hucum ve taarruzuna devam ettiler .Hızlıca Amasya geldiler burada Baba İshakı  bulamayınca onun göklere çıkmış olduğunu ve melekleri yardımcı getireceğini ileri sürerek yürüyüşlere devam ettiler .Çünkü onlar için bir kuvvetin kendini yenemeyeceğini inanıyorlardı aynı zamanda Baba İshak ölürken yanındakilere Anadolu’ya hakim oluncaya kadar mücadelenin devam etmelerini emretmişti. Peygamberlerin bu sözleri bir vasiyeti yerine getirilmeliydi .Fakat Kırşehir civarında gelince duraklamak zorunda kaldılar. Çünkü karşılığında çok kuvvetli bir Selçuklu ordusu vardı .Halbuki Türkmenler kadınları ve ihtiyarları ile düzensiz bir gruptan başka bir şey değildi .Bu sebepten Selçuklu ordusu bunları kolaylıkla yendi pek çoğunu kılıçtan geçirdi 1242.

Bu yazı 418 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler