AZINLIKLARIN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER?

Paylaş
 

AZINLIKLARIN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER?

1. Dünya Savaşı’na eni Topraklar kazanabilme umudu ile giren Osmanlı Devleti İttifak Devletleri’nin yanında yer almış ancak savaşın sonuçları hiç de umduğu gibi gerçekleşmemiştir .Özellikle Almanya önemin süper gücü olan İngilizlerin ve arkasından savaşı İngilizlerin yanında katılan Amerikan kuvvetlerinin karşısında yenik düşünce Osmanlı’ya yardım edemez hale gelmiş ve Osmanlı bunun üzerine mecburen yenilgiyi kabul ederek Barış Antlaşması imzalamak için İtilaf devletlerine başvurmuştu .Barış Antlaşması’ndan önce imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı çok ağır koşulları kabullenmek zorunda kaldı .Mondros Ateşkes Antlaşması özellikle 7. Ve 24. Maddeleri Osmanlı Devleti’ni işgale açık bir duruma düşürmüştür .Bundan yararlanmak isteyen azınlıklar kurdukları zararlı cemiyetlerle yüzyıllardan beri barış içerisinde yaşadıkları Osmanlı’yı parçalamak ve Osmanlı topraklarında bağımsız devlet kurma hayali ne kapıldılar .Özellikle Ermeni Rum ve Yahudi azınlığın kurduğu zararlı cemiyetler zaten oldukça zor durumda olan Osmanlı Devleti’ni daha da köşeye sıkıştırmış ve parçalanma sürecine derinleştirilmişdi. Rumların kurduğu ilk zararlı cemiyet Etniki Eterya Cemiyetiydi. Bu cemiyet 1914’te kurulmuştu  ,Yunanistan’a bağımsızlığını kazandırmayı amaçlamıştır daha sonraki yıllarda bilindiği gibi Girit isyanı ortaya çıkmış yine bu isyanın doğmasında da etnik-i eterya cemiyetinin etkisi olduğunu görmekteyiz. 1 Dünya Savaşı’nda ise etnik eterya Cemiyeti hedefini daha da büyüktü tüm Rumların yaşadığı topraklarda Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırma hayalini kapıldı. Buna göre Yunanistan’ın da içine alan İstanbul’u Marmara Bölgesi’ni Ege Bölgesi’ni içine alan büyük bir Bizans İmparatorluğu kurulacaktı Bu cemiyet Yunan hükümeti ve mavi Mira’ya aynı zamanda Fener patrikhanesine bağlı olarak çalışmıştı aynı zamanda bu cemiyetin ihtiyaçlarının da Yunan hükümeti tarafından karşılandığını görmekteyiz .

Mavri Mira cemiyeti Bu cemiyet İstanbul’da bulunan Rum patrikhanesine bağlı olarak kurulmuş bir cemiyette cemiyetin temel amacı batı ve Orta Anadolu’da İstanbul’da Trakya’da büyük Yunanistan’ı kurmak yani etnik eterya cemiyetinin de olduğu gibi Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırmayı hayal etmekteydi .Cemiyet oldukça etkili olduğu özellikle belli şehirlerde Tekirdağ Kırklareli İstanbul Bursa Bandırma gibi bölgelerde yaşayan Rum azınlığı örgütlenmiş aynı zamanda bunları silahlandırarak Türklere karşı harekete geçirmişti .Yunanistan lehine Kamuoyu oluşturma ya da çabalayan Türk halkına karşı çete Savaşı’nı sürdürme faaliyetlerinde bulunan Mavri Mira cemiyeti son derece etkili olmuş Yunan göçmenler Komisyonu, Yunan Kızılhaç Örgütü okullarının izcilik kolları ,bazı yabancı okullar ve Anadolu’daki Rum kiliseleri bu Derneği bağlı olarak çalışmışlar ve Anadolu’nun işgale hazır hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf etmişlerdi Gelelim Karadeniz Bölgesi’nde kurulan Pontus Rum Cemiyeti’ne .Bilindiği gibi Karadeniz Bölgesi yüzyıllar boyunca Rumların yoğun yaşadığı bölgeler arasındaydı .Özellikle Doğu Karadeniz’de Bir zamanlar var olan Trabzon Rum İmparatorluğu’nun izleri hala devam etmekteydi .İşte Pontus Rum Cemiyeti’nin en büyük hayali Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan yararlanarak Doğu Karadeniz’de bir Rum İmparatorluğu kurmayı Hayal ediyordu .Yunanistan hükümeti ile iş birliği içerisinde olan Pontus Rum Cemiyeti Doğu Karadeniz’de orta Karadeniz’de etkili olmuş ve silahlı andıkları Rum çeteleri ile Türklere Türk köylülerine zarar vermişlerdi İstanbul ve Trabzon da şubeleri olan Pontus Rum Cemiyeti çalışmaları yüzünden Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasına neden olmuş ve Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak burada milli mücadeleyi başlatmıştı .

Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyeti; bu Cemiyeti kuranlar adından da Anlaşılacağı gibi Ermenilerdi. Ermeniler Osmanlı’nın birçok bölgesinde yaşamaktaydılar .Ama özellikle Doğu Anadolu Bölgesi Ermenilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden birisiydi. Ermeniler Yüzyıllar boyunca Osmanlı’da milleti sadıka olarak tanınmış ve devlet tarafından yoğun bir saygı görmüştü .Ancak 1800 yıllarda Rusya’nın kışkırtması ve Fransız İhtilalinde Doğan milliyetçilik akımının etkisiyle Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyeti Doğu Anadolu’da Harekete geçmiş özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24 maddesinden yararlanarak Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı Hayal etmişlerdi .Cemiyetin Merkezi İstanbul Ermeni Patrikhanesi idi .Bu cemiyet silahlandı .Ermeni İntikam alayları ile büyük katliamlara girişmiş ve Türklerle arasında çok ciddi çatışmalar doğmuştu .Bu cemiyete birçok devlet desteklediği gibi yine Fransızlarda yoğun bir şekilde destek vermişlerdi .Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti İstanbul’daki Yahudi gençler tarafından kurulmuş bir Cemiyeti .Cemiyetin en büyük hayali bugünkü Filistin topraklarında büyük bir Yahudi Devleti kurabilmek di. Türklere karşı diğer azınlıklara işbirliği yapan Bu cemiyet aha sonraki yıllarda hayalini gerçekleştirecek ve 1950’lerde bugünkü İsrail Devleti kurulmuş olacaktı.

Bu yazı 1013 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler