AY VE GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Paylaş
 

AY VE GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay  Dünya’nın, Dünya da “Gü­neş’in çevresinde, birbirine çok ya­kın düzlemler içinde dolanır. Bu düz­lemler birbiriyle çakıştığı zaman, Gü­neş, Ay ve Dünya artık aynı doğru üzerindedir. İşte bu zaman tam (tutu­lan gökcismi tamamıyla gözden kay­bolur) ya da parçalı (gökcisminin yal­nız bir parçası gözükmez) bir tutul­ma olayı meydana gelir.

Güneş tutulması

Tutulma olayları devirli olarak tek parlanır. Ay, Güneş ile Dünya’nın ara­sına girdiği zaman Güneş tutulması olur ve Dünya bir süre için karanlı­ğa gömülür. Tam Güneş tutulmaları 6 ile 8 dakika kadar sürer ve Dünya’nın aynı noktasından gözlemlene­bilmesi için aradan çok uzun yılların geçmesi gerekir (Paris bölgesinde 87 yıl).

Ay Tutulması

Ay tutulması ise, Güneş ile Ay ara­sına giren Dünya’nın gölgesi içinde Ay’ın gözden kaybolmasıdır. Ancak tam tutulma olayında bile Ay tama­mıyla kararmaz, hafif kırmızımtırak bir ışıkla aydınlanır. Güneş tutulma­ları Ay tutulmalarından üç kat daha sık tekrarlanır. Fakat Ay tutulmaları bir yarımkürenin bütün noktaların­dan aynı anda gözlemlenebildiği hal­de, Güneş tutulmaları yerkürenin an­cak bazı yerlerinden görülebilir.

Gökyüzü Kuvvetlerinin Savaşı

Eski çağlarda tutulma olayları, tu­tulan gökcisminin esrarengiz bir güç­le savaşması şeklinde yorumlanırdı. Bugün bile yeryüzünün bazı bölgele­rinde ilkel topluluklar bir tutulma anında hep bir ağızdan çığlıklar atar, büyük patırtılar koparır ve bövlece gökyüzündeki canavarları korkutularak tutulan gökcismini kurtların, karanlığı dağıtacaklar lar.

Bu yazı 209 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler