Avrupa Hun Devleti 

Paylaş
 

Avrupa Hun Devleti 

Avrupa Hun Devleti’ni kuranlar Batı Hunlarıdır .Kavimler Göçünü başlattıktan sonra Avrupa topraklarına kadar ilerlemiş ve önlerindeki kavimleri geri püskürterek Avrupa’da büyük bir Hun Devleti kurmuşlardır ,.lk hükümdarı Balamir dir ancak Avrupa Hun Devleti’nin en güçlü olduğu dönem Atilla dır .Attila Avrupa Hun Devleti’ni her anlamda güçlü kılmış ve Avrupa Siyasetini derinden etkilemiştir .Aynı zamanda Anadolu’ya ilk Türk akınları da Avrupa hunları tarafından yapılmıştır .Ancak bu akınlar yurt edinmek amaçlı değil de daha çok ganimet elde etmek ve Bizans’ı yıpratmak için yapılan seferlerdi. O yüzden de Avrupa hunları Anadolu yaptıkları Seferden sonra geri çekilmişler ve bir işgal hareketi ne girişmişlerdir .Balamir bilinen ilk hükümdar olmasına rağmen daha sonra Batu Hunların başına Uldız geçmiştir .Ulduz uyguladığı akılcı bir siyasetle Devleti’nin güçlenmesini sağlamıştır .Hunlarla Germenler arasında çok ciddi çatışmalar ve gerginlikler yaşanmaktaydı ,işte Ulduz Germenlerle mücadele ederken Batı Roma İmparatorluğu ile  dostane bir ilişki kurmuş Batı Roma İmparatorluğu’nu kendisine yakın tutarak dostluk ilişkileri geliştirmeye çalışmış ,Doğu Roma İmparatorluğu’nu ise baskı altına alarak hâkimiyetini kabul ettirmiştir .Ulduz un yerine geçen Atila kendisinden önceki siyaseti devam ettirmiş özellikle Bizans üzerine baskısını artarak Balkan seferleri düzenlemişti. Bizans büyük çaba sarf etmesine rağmen Avrupa Hun Devleti ile başa çıkamayacağını anlayınca Margus ve Anatolyus anlaşmalarını imzalamak zorunda kalmıştır bu anlaşmalar Bizans için oldukça ağır sonuçlar doğurdu ve siyasi üstünlük tamamı ile Avrupa Hun Devleti’ne geçtiği gibi Bizans Avrupa Hun Devleti’ne ağır vergiler vermek zorunda kaldı .Atilla Bizans’ı dize getirdikten sonra yüzünü Batı Roma İmparatorluğu üzerine yönetti ve Batı Roma üzerindeki baskısını arttırmaya başladı. 451 yılında Attila Batı Roma imparatorluğuna ağır bir darbe vurmak için Galya Seferi ne başlattı. Bu sefer sonucunda Katalon Savaşı yaşandı ancak Batı Roma ile yaşanan bu savaşta iki tarafta kesin bir sonuca ulaşamadı  .Bir yıl sonra yani 452 yılında Atilla İtalya seferine çıktı bu iki sefer de Roma ordusu Atilla’nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar durumu kurtarmak ve Atilla’nın gazabından korunabilmek adına Papayı Atilla’ya elçi olarak gönderdiler .Atilla normalde Roma’yı ele geçirmek için hareket etmişti ancak Papa ile yapılan barış görüşmesinde Atilla ikna oldu ve Roma’ya girmekten vazgeçerek geri döndü .Atilla’nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti ne yazık ki gücünü koruyamadı ve yaşanan iç karışıklıklar sonucunda yıkıldı .Böylece Avrupa Hun Devleti tarihe karışmış oldu, ancak Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’da bıraktığı etkiler sosyolojik değişim uzun yüzyıllar devam ettiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.http://bilelimmi.com/bati-hunlari-ve-avrupaya-akinlari/

http://bilelimmi.com/avrupa-hun-devleti/

http://bilelimmi.com/asya-hun-devleti-2/

Bu yazı 314 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/