AUGUSTE COMTE

Paylaş
 

AUGUSTE COMTE

Olguculuğun kurucusu ünlü Fransız filozofu Auguste Comte (1798-1857) aynı zamanda sosyo­lojinin de kuru­cusu sayılır. Pa­ris’te Politekııık Okulunda oku duktan sonra matematik öğ­retmenliği etti, sonra toplum ko- nuıariyie uğraşmaya başladı. Bir ara Politeknik Okulu’nda profe­sörlük ettikten sonra, okul idare­siyle olan anlaşmazlığı dolayıslyle görevinden ayrıldı. Öte yandan, evlilik hayatında mesut olama­mış, sevdiği kadın da kısa bir sü­re sonra ölmüştü. Bu acılar da Auguste Comte’u etkilemiş, filo­zof tasarladığı olgucu toplumda kadının büyük payı olması gerek­tiği düşüncesini ileri sürmüştür.

Auguste Comte. özel hayatında, içine kapanık bir adamdı; yal­nız, bu kusurunu bldr. bunu ka­patmak için düşüncelerini olum­lu yollara yönetmek üzere gayret sarfederdi. Bu arada, bilimsel olayları incelemiş, hayatın ger­çeklerine dayanan bir düşünce düzeni kurduğu gibi, o zamana kadar bilim haline gelmemiş olan toplumsal incelemeleri de «sosyo­loji» (toplumbilim) adı altında toplamıştır.

Bu yazı 215 kere okundu.
Etiketler:
Auguste Comte
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler