• DOLAR
  6,8612
 • EURO
  7,7521
 • ALTIN
  392,22
 • BIST
  1,1249
ASIM EFENDİ KİMDİR?

ASIM EFENDİ KİMDİR?

ASIM EFENDİ KİMDİR?Mütercim Ahmet( 1755-1820)

Büyük lügat bil* ginlerimizdendir. Gaziantep’te doğ­du, öğrenimini ba­basından ve dev­rinin tanınmış bil­ginlerinden okuya­rak yaptı. Bir müd­det Gaziantep’te Mahkeme «Başkâtip­liğinde ve Divan Kaleminde bulun­duktan sonra, 1790 yılında İstanbul’a geldi. Bir müddet sıkıntı çektiyse de «Bur- han-ı Katı’» tercümesini Padişah III. Selim’e sunduktan sonra hem padişah tarafından ko­rundu, hem de yavaş yavaş tanınmaya baş­landı. 1796’da müderris, 1807 de vakanü- vis oldu. III. Selim’in tahttan inmesiyle tek­rar sıkıntıya düştüyse de, II. Mahmut’un pa­dişah olması üzerine gene mevkiler kazandı. 1810’da «Kamus» tercümesini II. Mahmut’a sununca itibarı daha da arttı. Kamus bizzat padişahın emriyle 1814-1817 yılları arasın­da basılarak tamamlandı. 18-13 yılında Sela­nik Kadılığına tâyin edilen Asım Efendi, ora­dan dönüşte İstanbul’da Üsküdar’da öldü, Karacaahmet’e gömüldü.

Asım Efendi’nin en mühim eseri, üzerinde sekiz yıl çalıştığı «EI-Okyanus-ül-Basit fi Tercemet-il-Kamus-il-Muhit» tir. Bu eser dil araştırmalarında hâlâ esaslı bir kılavuzdur. Diğer önemli bir eseri gene Farsçadan çevir­diği «Tibyan-ı Nafî der Terceme-i Burhan-ı Katı’» adlı büyük lügattir.

Ayrıca, iki ciltlik II. Mahmut devri­ne kadar olan tarih kitabı vardır. Bunlardan başka «Terceme-i Siyer-i Halebî» (Peygam­berin vasıflarına ait bir kitabın tercümesi), «Merah-ül Mealî fi Şerh-il Emalî» (Meşhur Arapça bir kasidenin tercümesi), «Tuhfe-i Lûgat-i Arabiye» (Arapçayı kolay öğrenmek için yazdığı bir kitap) eserleri arasındadır.

Asım Efendi’nin ayrıca toplu olarak ya­yınlanmamış çok sayıda şiirleri varsa da kendisini şairden çok ilkin dilci, ondan sonra lügat bilgini, daha sonra da şair say­mak yerinde olur.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM