• DOLAR
  6,9339
 • EURO
  8,2268
 • ALTIN
  450,32
 • BIST
  1,1811
ARZU İLE KANBER NEDİR

ARZU İLE KANBER NEDİR

ARZU İLE KANBER NEDİR

Türk halk edebiyatında iki âşığın mace­ralarını anlatan türkülü bir hikâyedir. Konu­su şudur:

Kanber, Horasanlı bit bezirgânın oğludur. Ken­disi küçükken babası ile anasını haramiler hac yo­lunda öldürmüşlerdir. Kan- ber’i babasının adamların­dan biri kurtarmış, Arzu’ nun babası evlât edinnfiş- tir.

Arzu ile Kanber bir ara­da büyürler. Arzu’nun ba­bası öldükten sonra, iki gencin birbirine karşı duy­guları yavaş yavaş ihti­raslı bir aşk halini alır.

Arzu’nun anası onların bu aşkını hoş görmez. Kan- ber’den kurtulmak için onu bir defasında zehir­lemeye kalkarsa da Kan­ber, sevgilisinin uyarması üzerine, ölümden kurtulur.

Kanber bundan sonra artık evde duramaz, dağ­lara düşer.

Arzu’yu anası bir baş­kasına verir. Vilâyet Beyi Kanber’in haline acıyarak, düğünü durdurmaya, iki âşığı birbirine kavuştur­maya çalışırsa da, bu se­fer Kanber, nikâhı boz­mak, başkalarının bed­bahtlığına yol açmak iste­mediği için, onu bundan vazgeçirir, alınyazısına katlanır, yeniden dağlara düşer.

Ote yandan, arzu koca­sına yar olmaz, onu mesut edemez. Cck geçmeden, adam ölür. Arzu memle­ketine döner, iki âşık bir­birlerine kavuşur.

Ne yazık ki buluşmala­rı ile ecel şerbetini içmele­ri bir olur. İkisinin ölü­sünü su kaplar. Bir ada meydana gelir. Arzu’nun anası iki vücudu birbirinden ayırmak ister, ayıramaz. O da Tanrı’dan ölüm ister, kızı ile Kanber’in ölü­lerinin yanına düşer, ölür. Arzu ile Kan­ber’in mezarlarından birer güvercin uçar. Bu, onların şehit olduklarının işaretidir.

«Arzu ile Kanber» âşık hikayecilerinin an­latma geleneğinde yer tutmakla beraber he­men bütün Anadolu’da, bilhassa kadınlar arasında, masallar gibi anlatılır, ya da kitap­tan okunur, dinlenir. Halk arasında anlatılan türlü şekilleri vardır. Hikâyenin türleri, öbür halk hikâyelerinde olduğu gibi, mâni şeklin­dedir. «Arzu ile Kanber» başka birçok halk hikâyeleri gibi Karagöz edebiyatına da gir­miştir. Karagöz, Arzu’nun babasının uşağı ro­lü ndedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM