ARGO NEDİR?

Paylaş
 

ARGO NEDİR?

Argo deyimi Türkçeye yakın za­manlarda girmiştir. Daha çok, aşa­ğılık, ham, kaba dil karşılığı olarak kullanılır. Argoya eskiden, halk ara­sında külhanbeyi, tulumbacı veya  yaktakımı ağzı denirdi. Giderek ar­go, belli bir zümre dili anlamında kullanıldı: öğrenci argosu, şoför ar­gosu, esnaf argosu, spor argosu gibi. Gerçek argo bir sınıf veya zümre men­supları arasında söylenen özel terim­lerden meydana geldiği için bunların dışında kalanlar tarafından anlaşıl­ması güçtür. Fakat bu terimler za­manla genelleşir, yayılır: araklamak: çalmak; dümen yapmak: hile yap­mak; kodes: hapishane; üşütmek: ak­lını bozmak; tüymek: kaçmak; çak­mak: sınıfta kalmak veya anlamak v.b.

Argoda sözcükler ya uydurmadır: tüymek gibi; ya yabancı bir sözcük­le yapılmıştır: papel, kodes v.b. Ba­zen Türkçe kök ve sözcüklere yabancı bir dilden ekler getirilmiştir: zırtapos, kaparoz sözcüklerindeki Rumca oz ekleri ve atmasyon, uydurmas­yon sözcüklerindekisyon eki gibi. Bazen de bir sözcük, ona gerçek anla­mından çok başka bir anlam verile­rek argolaştırılmıştır: şişmek, bozul­mak, çuvallamak gibi.

Bu dil bazen pek kaba olur. Ama, nesnelere ad takarken halkın hayal gücü öylesine işletilmiştir ki, çok eğ­lendirici ve anlamlı terimler de do­ğabilir. Bunlar, insanın sözcük icat ederken hayalini ne derece işlettiği­nin de bir kanıtıdır. Çünkü konuşu­lan dil canlıdır: durmadan değişime uğrar. Argo da, zamanla değişir ve yaşama ayak uydurur; bir dönemde sık kullanılan bazı sözcüklerin, günü gelir modası geçer, yerlerine yenileri konur. Bu yüzden sırf argoyla hikâye ya da şiir yazmak düşünülemez, çün­kü argo sözcüklerin ne kadar yaşaya­cağı bilinemez. Bununla birlikte Tan­zimat ve Meşrutiyet döneminde bazı yazarlar (Eşref, A. Rasim, H. Rahmi v.b.) eserlerinde argoya geniş yer ver­mişlerdir.

Bu yazı 123 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/