• DOLAR
  7,6661
 • EURO
  8,9699
 • ALTIN
  469,27
 • BIST
  1,1688
ARGO NEDİR?

ARGO NEDİR?

Aynı meslekten, ya da aynı çevreden kim­seler tarafından kullanılan özel dile «argo» denir. Eskiden özellikle külhanbeyi, hırsız ve genel olarak toplumun alt tabakasında, suç işlemeye yatkın tipler arasında argo ko­nuşulurdu.Argo hiçbir zaman insanın ana dilinden apayrı bir dil olmamıştır. Onun içindir ki, Türkçe olsun, Fransızca, İngilizce, Almanca olsun, her dilin yanı başında kendine has bir de argosu vardır. Argo her dilin kendi bünyesinden çıkar, kullanılan sözler ve de­yimler zamanla ifade kabiliyetlerini kaybe­derler, ya da büsbütün ortadan kalkarlar, yerlerini yenileri alır. Nadir olarak da bazı­ları dile yerleşir. Bu yüzden argo ile me­selâ bir hikâye, bir şiir, bir yazı yazmak, dayanıklılığı her zaman belirsiz olduğundan, makbul sayılmaz, hatta mümkün de değildir.Bugün bütün medenî milletlerin öz dilleri yanı sıra hemen hemen bütün sınıflara has argolar vardır.

Kesin bir sınır çizmemekle beraber Türk argosunu «Ayaktakımı ağzı», «Külhanbeyi ağzı», «Halk dili» gibi bazı kısımlara ayır­mak gerekir. Türk argosu da argonun gene! prensiplerine uyarak halkın bilmediği veya kelimelerin mânasını teker teker bilip de bü­tününden bir mâna çıkartamadığı kelime ta­kımlarından meydana gelmiştir. Argo keli­melerinin bir kısmı millî kelime hâzinesinin malı olduğu gibi, büyük bir kısmı da yaban­cı dillerden gelmiştir.

Yabancı dilerin içinde Türk argosu üzerin­de en fazla etkisi olan, Rumca’dır. Meselâ sarhoş anlamına gelen «matiz», gizlice söy­lemek anlamına gelen «akozlamak», metres anlamına gelen «aftos» gibi argo kelimeleri hep Rumca asıllı kelimelerdir. Bundan baş­ka, Yahudi Ispanyolcası, Levantin Italyan- cası, Ermenice, Romence, gibi dil­lerden gelen argo kelimeleri de büyük bir yer tutar.

Tanzimat devrinde, bilhassa ilk sahne eser­leri yazarları ve hicivci Eşref argoyu geniş çapta kullanmışlardır. Daha sonra Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Neyzen Tevfik bazı eserlerinde argodan faydalanmışlardır. Os­man Cemal Kaygılı ve Sermet Muhtar Alus bazı romanlarında argoya geniş yer ayırmış­lardır.Argo kelimeleri çoğunlukla bir zümrenin kullandığı terimlerden doğar. Meselâ dilimiz­deki «fertiği çekmek» sözü şöyle doğmuş­tur: Türkiye de ilk trenleri işletenler Alman­lar olduğu için, bir katar kalkacağı zaman Almanca «fertig» (tamam) sözü kullanılırdı. Bu söz üzerine trenin kalkıp yola koyulma­sından dolayı «fertiği çekmek» çabucak git­mek, sıvışmak anlamına kullanılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM