ANTİBİYOTİK NEDİR?

Paylaş
 

ANTİBİYOTİK NEDİR?

1927 yılında bir gün, İngiltere’de, doktor Alexander Fleming, mikrop üretme kutularını gözden geçirirken, bunlardan birinin üzerinde, mavi bir küf bulunduğunu, bu küfün çevresin­de hiç mikrop ürememiş olduğunu bir rastlantı sonucu gördü. Bu küf, doğada pek yaygın olan mikroskopik bir mantardan başka bir şey değildi. Penicillum notation denen bu man­tar, peynirlerde görülen mavi peynir küfünün aynıdır. Doktor Fleming, ilk antibiyotiği böylece bulmuş oluyor­du: penisilin.

Bu mantarın, mikropların çoğalma­sını önleyebilecek bir madde ürettiği anlaşıldıktan sonra, o maddeyi yap­manın yollan arandı. Ve bu ancak 1940’ta bulunabildi. Fleming bu bu­luşu için 1945 yılında Nobel ödülü­nü kazandı.

O tarihten beri daha başka antibi­yotikler de bulundu, günümüzde ilaç fabrikaları bunların hemen hep­sini üretmektedir. Antibiyotikler özellikle tıpta ve cerrahîde çok kulla­nılır. Onlar sayesinde, verem gibi (streptomisinle), tifo gibi birçok mik­roplu hastalık yenilmiştir.

Bununla birlikte, bazı mikropların antibiyotiklere karşı direndiği görül­dü. Ayrıca, antibiyotiklerin genellik­le zehirli olduğu ve bazı alerjilere ve bağırsak bozukluklarına yol açtığı da saptandı. Bu nedenlerle antibiyotik­ler, genellikle başka ilaçlarla birlik­te verilir. Antibiyotik tedavisi, hele büyük tedbir ve dikkat isteyen verem gibi hastalıklarda, ancak hekim gö­zetimi altında yapılır. Öte yandan, bu maddeler gereğinde rasgele ve fazla miktarda kullanılacak olursa, orga­nizma onlara alışır ve bu yüzden ila­cın etkinliği sıfıra iner.

Antibiyotiklerin hepsi her hastalı­ğa iyi gelmez. Tedavi edilecek has­talığın mikrobuna hangi antibiyotiğin etkili olduğunu saptamak için tedavi­den önce bir «antibiyogram» yapıl­ması şarttır. Ancak bu sayede en çok hangi antibiyotiklerin yararlı olacağı anlaşılabilir.

Bu yazı 134 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/