Andersen Kimdir?

Paylaş
 

Andersen Kimdir?

Basit bir kunduracının oğlu olan Andersen, on dört yaşında, doğduğu Odense kentinden ayrılarak Kopen­hag’a gitti ve orada bir yandan yok­sul bir yaşam sürerken, bir yandan da öğrenim yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Almanya, Fransa, İtalya, Yuna­nistan, Türkiye, İspanya ve İngiltere’­ye geziler yaptı. İngiltere’de Dickens ile tanışıp dost oldu. Birkaç edebî ba­şarıdan sonra, çocuk okuyucuları keş­fetti ve çocuklar için ilk *masallarını düzenledi. Kibrit, Küçük Claus ve Bü­yük Clans, 1835’te fasikül halinde ya­yımlandı; Küçük Deniz Kızı ise 1837’ de yayımlandı. Bu kitaplar şaşırtıcı bir başarı kazanmış, Dickens ve Hugo gibi ünlü yazarlar Andersen’in dehasına hayranlık duymuştu. O ça­ğın krallarıyla prensleri, onu kabul etmek ve dinlemek onurunu birbirleriyle paylaşamıyorlardı.

halkın sevdiği bir sanatçı

Masalcı olarak verdiği eser, yüz elli, altı öyküden oluşur. Bunların, Bezel­ye Prenses veya Yol Arkadaşı gibi ba­zıları halk masallarından alınmış, bi­linen öykülerdir ama Andersen, on­ları eşsiz bir güldürü anlayışı ve he­yecanla yeniden anlatmıştır.

Eserinin ikinci bölümü daha kişi­seldir. 1843’ten sonra Andersen tama­men kendi düzenlediği masallar yaz­dı; bunların kahramanı, aslında her­kesin bildiği, sözgelimi bir köknar ağacının, bir topacın veya bir kur­şun askerin görkemli veya alçakgö­nüllü yaşamıydı. Bu masallardan Kü­çük Kibritçi Kız gibi bazıları çok acıklıdır ve sonu kötü biter ama, hep­si hayatta talihsizliğe uğramışlara karşı büyük bir sevecenlikle doludur.Andersen çocukları sever ve onlarla çok rahat ederdi. Onlara öyküler an­latmağa bayılırdı, yazış biçimi de ta­mamen kendine özgüydü. Sözgelimi: «Çocuklar arabaya binip gittiler», demez: «Sonra, arabaya bindiler. Hoş­ça kal anne, hoşça kal baba. Kırbaç şakladı, klik, klak, işte yola çıktılar. —Hoo, deh», derdi.

 

Bu yazı 85 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/