Anadolu’ya Yapılan Türk Akınları

Paylaş
 

Anadolu’ya Yapılan Türk Akınları

Anadolu tarih boyunca insanoğlunun yoğun bir şekilde yerleştiği ve değişik uygarlıklar kurduğu oldukça bereketli Üç tarafı denizlerle çevrili ılıman kuşakta yer alan ve insan yaşayışına elverişli bir bölge olarak dikkat çekmiştir .Eski zamanlardan itibaren Anadolu’ya çok farklı isimler verilmiştir. Mesela Rum Memleketi denmiş ya da batılılar tarafından küçük Asya’da denilmiştir .12 Yüzyıldan sonra ise Türkler tarafından yoğun bir şekilde yerleşim sağlandığı için buraya Türk Yurdu ismi verilmiştir .Ama ilk verilen isimlerden bir tanesi hiç kuşkusuz Anatolia dır ,batılılar tarafından verilmiş bu çok özel ve güzel isim anlamı olarak Güneşin Doğduğu Yer olarak karşımıza çıkar .Türkler Orta Asya’dan değişik bir yerlere göç etmişler ve kendilerine yaşayabilecekleri uygun alanlar aramışlardır  .

Akınların bir kısmı da hiç kuşkusuz Anadolu’ya yapılmıştır. Anadolu’ya Tarihte ilk Türk akınları İskitler dediğimiz Türk boyu tarafından gerçekleştirilmiştir milattan sonra 4 Yüzyıl civarında gerçekleşen bu akınlarda İskitler Anadolu topraklarında ganimet elde ederek geri çekilmişlerdir .2. Türk akını ise Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir yine bu akınlarda da amaç Anadolu’yu ele geçirmek değildi daha çok ganimet elde etmek veya kazanç elde ederek geri çekilme şeklinde gerçekleşmiştir .3. Türk akınlarına baktığımızda ise Sibirlerin düzenlediğini görüyoruz .Tüm bu Türk kabileleri o dönemler trabi ki Müslüman değiller di daha çok Gök Tanrı İnancına veya Şamanizm inancına inanmaktalar dı .Peki Anadolu’ya ilk Müslüman Türk akınları ne zaman yapıldı diye bir soruyla karşılaşırsak eğer bu sorunun cevabı Abbasiler’in zamanında olduğu söylenebilir .Bilindiği gibi Abbasiler Emeviler’in aksine Türklere çok önem vermişler ve Türk askerlerinden oluşan Türk kumandanlarından oluşan özel askeri birlikler kurmuşlardı .İşte Abbasiler döneminde milattan sonra 7-8 yüzyılda bu Türk komutanları ve Türk askerleri Anadolu’ya Seferler düzenlemiştir Hatta İstanbul’un kuşatmasında da yer almışlardı .Ama bu Türk komutanlarının da ana amacı tüm Anadolu’yu ele geçirmek değildi ve daha sonra akınlar bittikten sonra ordular geri çekilmiş oldu. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı yaptıkları ilk gerçek keşifler Büyük Selçuklu Devleti zamanında Çağrı Bey’in döneminde gerçekleşir .Çağrı Bey 1015- 1021 yıllarında Horasan bölgesinde sıkışmış olan Oğuz boylarına yeni bir yurt bulabilmek umuduyla Anadolu’ya seferler düzenlemiş ve bu seferler sonucunda Anadolu’nun Türklerin yaşayış alışkanlıklarına kültürlerine ve devlet yapılarına uygun bir coğrafya sahip olduğunu görmüştü .Aynı zamanda bu keşifler sırasında ganimetler elde edilmiş Bizans’ın gücü test edilmiş ve geri dönülmüş tü .Bu seferlerin en büyük yararı ileride yapılacak daha geniş kapsamlı ve yurt edinmek amaçlı seferlerin altyapısını oluşturmakta. 1040 Dandanakan Savaşı’ndan sonra ise Tuğrul Bey döneminde Anadolu’nun fethedilmesi ne ve Orta Asya’dan gelmeye devam eden Oğuz ve diğer Türk boylarının buraya yerleştirilmesine karar verildi ve daha büyük ordularla Bizans’ın üzerine seferler düzenlenmeye başlandı. Bu seferler sırasında yaşanan ilk büyük savaş 1048’de Pasinler Savaşı idi .Büyük Selçuklular karşılarında buldukları Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı çok çetin bir mücadeleye girmişler ve bu mücadelede galip gelmişlerdi .Bizans ve Gürcü kuvvetlerinin ana amacı Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini engellemek daha en baştan bu seferleri durdurabilmek di .Ancak Pasinler Savaşı’nda galip gelen Büyük Selçuklu orduları Bizans’ın eskisi kadar güçlü olmadığını ve Bizans’ın biraz daha zorlanırsa yenile bileceğini anlamış ve Bizans üzerine baskılarını arttırıp sefer sayılarını arttırmaya başlamışlardı .Ancak Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması Alparslan dönemine denk gelecekti .Alparslan Anadolu yaptığı seferlerde Ani ve Kars kaleleri üzerine gerçekleştirmiş ve bu kaleleri Çetin bir mücadeleden sonra ele geçirmişti. Bizanslılar bu kalelerin kolay kolay alınamayacağını düşünüyorlardı. Alparslan’ın bu şiddetli saldırıları Bizans’ı fazlasıyla tedirgin etmiş ve Bizans Selçuklulara karşı çok büyük bir Ordu hazırlayarak Türkleri Anadolu’dan tamamen söküp atmak için harekete geçmişti .26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda Alparslan komutasındaki Türk ordusuyla Romen Diyojen komutasındaki 150 bin kişilik Bizans Ordusu karşılaşmış .Bu karşılaşmada Türklerin uyguladıkları Turan taktiği sayesinde sayıları çok az olmasına rağmen büyük Bizans ordusunu yenilgiye uğratmış, Bizans imparatoruna esir almayı başarmışlardır .Bu savaşla birlikte Anadolu’nun kapıları tamamı ile Türklere açılmış ve Bizans’ın direnci büyük ölçüde kırılmıştı. Alparslan çok zekice hareket ederek Anadolu topraklarını fethetmeye görevini komutanlarına verdi ve komutanlarına elde ettikleri toprakların kendilerine yurt olarak verileceğini vadetti. Bu sayede ünlü Türk kumandanları Anadolu’ya Akın Akın seferler yapmaya ve Bizans’ın elinden bu güzel toprakları teker teker ele geçirmeye başladılar .Böylece Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki tehlikesi sona eriyor, Anadolu kademe kademe bir Türk yurdu haline gelmeye başlıyordu. Tabi Bizans Devleti en son Miryakefalon Savaşı na kadar Türkleri Anadolu’dan atmayı hayal etti, ancak Miryokefalon Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrayan Bizans tamamiyle savunma pozisyonuna geçmek zorunda kaldı .Bundan sonra Bizans’ın Türklere karşı yapabildiği yegane şey Avrupa’dan yardım istemek oldu ve Bizans’ın bu kışkırtmaları sonucunda özellikle papalığın devreye girmesi ile birlikte Büyük Haçlı Seferleri düzenlendi .Bu Haçlı Seferleri sırasında Türkler Anadolu’da kalmayı başardılar ancak çok ağır kayıplara uğradılar ve İstanbul’un alınması büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulması gecikti .Tüm bu gelişmelere rağmen Türkler Anadolu’yu sonsuza kadar kendilerine yurt edinmeyi başarılar.

http://bilelimmi.com/turkiye-selcuklu-devleti/

http://bilelimmi.com/islamiyetten-once-turk-devletleri-turklerin-anayurdu/

http://bilelimmi.com/buyuk-selcuklu-imparatorlugunun-kurulusu/

Bu yazı 225 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/