Anadolu’ya Türklerin gelmesi

Paylaş
 

Anadolu’ya Türklerin gelmesi

Anadolu’yu fetheden Selçuklu ordusunun tutarının 100000 ile 150000 arasında değiştiği tarihçiler tarafından yazılmaktadır .Bu ordudaki erlerin aileleri ve bunlarla gelen göçmenleri de bunlara ilave edersek Anadolu’ya ilk gelen Türk nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu tahmin edilebilir .Anadolu’yu fetheden Türkler kıtanın her tarafına aynı eşitlikte yerleşmemişlerdir.

Anadolu’nun kuzeyi taraflarında çoğunlukla bozuk grubuna mensup 12 boy Güney Anadolu’ya Üçok kolundan 12 boy gelip yerleşmişlerdir .Oğuzların bütün boyları, oymakları Anadolu’ya gelmekle beraber bazıları çok bazıları ise az miktarda göç etmişlerdir .En çok Selçuklu hanedanı mensup olduğu Kınık boyundan gelmiştir. Bunlardan sonra çoğunluğu Avşar, Kayı ,Çepni ,Iğdır ,Salur ,Döker ,Bayat boyları alır .Anadolu Selçuklu idarecileri bu boyları yerleştirmede çok akıllı davranmışlardır .Boyları ve ona bağlı oymakları çok geniş alanlara oturdular aralarına başka boy ve oymaklar yerleştirerek kabile  yobazlığına son verdiler .Türk milletinin meydana gelmesini sağladılar .Yeni fethedilen Anadolu’ya yalnız çobanlık ile meşhur olan Göçebe oğuzlardan başka Ziraat da uğraşan yerli göçebe Maveraünnehir Şehirli veya köylü Türkmenleri de Horasan Irak’ı Acem Azerbaycan yerlerinden gelmiştir .Fethedilen Anadolu halkına dini öğütler vermek üzere şeylerle okullarda ders okutmak üzere İslam aleminin muhtelif yanlarından bilginlerde gelmiştir. Anadolu’ya göç eden Türkler step kavimlerinden oldukları için kendini yaşadıkları yerleri aradılar .Bu şartları da en çok İç Anadolu’da bulduklarında ilk önce İç Anadolu’nun Ovalı kısımlarında yerleştiler .Dağlık bölgeleri ihmal ettiler bil hassa Kızılırmak ile Sakarya arasındaki geniş ovalar en çok hoşlandıkları yerler olduğundan buralara yerleştiler .Burada yerleşen Türkmenler sayı itibariyle yerli halktan fazla ulaşınca iş Anadolu’dan sızmaya başladılar ilk olarak Batı Anadolu’ya sonra Kuzey ve Güney dağlarını aşarak kıyıları ulaştılar .Böylece bütün Anadolu’yu kapladılar Anadolu’daki Türkleri idare eden Hanedan Kınıklar boyundan olduğu için buralarda Kınık şivesi hakim olduğu yavaş yavaş bu şive diğer oymaklar ve boylar arasında da yayılarak müşterektir haline geldi .Daha sonra Osmanlılar devrinde kayı şivesiyle kaynaşarak İstanbul’un alınmasından sonra yazı dinlen esasını teşkil etti yerliler zamanla Türkçe’yi de öğrenip konuşmaya ve yazmaya başlamışlardır .Eski diller unutulmuştur ancak Türklerin azınlık teşkil ettiği bölgelerle büyükşehirlerde Rumcada Ermenice konuşulmuştur .Buna mukabil Anadolu’nun yerli halkı da Örf adet ve kıyafet hususunda Türklere tefsir etmişlerdir .Türklerin yalnız 11 Asırda değil bunu takiben yüzyıllarda da türlü sebeplerden dolayı Anadolu’ya gelmişler ve burasını hakiki vatan yapmışlardır.

http://bilelimmi.com/anadolu-adinin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/celebi-mehmet/

http://bilelimmi.com/izzettin-keykavus-kimdir/

 

Bu yazı 327 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler