Anadolu’nun Yurt Edinilmesi

Paylaş
 

Türkler tarih boyunca elki de en çok göç eden daha doğrusu göç etmek zorunda kalan ve gittikleri yerlerde yeni devletler yeni uygarlıklar kurmayı başaran nadir toplumlardan birisidir .Orta Asya’da başlayan Türk göçleri özellikle batıya doğru akın akın devam etmiş ve bu Türklerden özellikle Oğuzlar bir süre sonra Anadolu’ya gelerek Anadolu topraklarını kendilerine yurt edinmişlerdir .

Aslına bakarsanız Türklerin Anadolu’ya akınları ilk olarak dördüncü yüzyılda Hunlar altıncı yüzyılda ise Sabirler tarafından gerçekleştirilmiştir, ancak Anadolu’ya gelen bu İlk Türk boylarının ana amacı yağma yapmak ve ganimet elde etmekdi o yüzden de bu Türk boyları Bizans topraklarına saldırıp ganimet elde ettikten sonra geri dönmüşlerdi .

Anadoluya yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türk boyu ise Oğuz Türkleri olmuştur Oğuz Türkleri bulundukları bölgede yani Horasan’da diğer Kavimler ve devletlerin sürekli baskısı altında kalmış ve bu baskıdan kurtulabilmek için yeni yurtlar aramaya çıkmışlardır .Yine Horasan bölgesindeki Türk nüfusunun çok kalabalıklaşması ve Anadolu’ya gelindiğinde bu bölgenin Türklerin yaşam tarzına ve ekonomik faaliyetlerine uygun olduğunun anlaşılması buranın yurt olarak seçilmesinin neden olmuştur .Anadolu’ya ilk Türk akıncıları Çağrı Bey komutasında gelmiş ve Çağrı Bey askerleri ile birlikte karşılarına çıkan Bizans kuvvetlerini dağıtmayı başarmıştır .Çağrıbey bir süre sonra Anadolu’dan geri dönmüş ve bu tarihlerden itibaren yani 1015 lerden itibaren de Anadolu’ya akınlar devam etmiştir. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla yaptıkları ilk büyük mücadele ise Pasinler Savaşı olmuştur 1048 .Özellikle Selçuklu sultanı Tuğrul Bey çok güçlü bir orduyu Anadolu’ya göndermiş .Bizans Devleti bu orduyu durdurabilmek için Ermenilerden ve Gürcülerden Yardım alarak güçlü bir  ordu oluşturmuş .Ancak Erzurum ovasındaki  Pasinler Ovası’nda Türk ordusu bu Bizans ,Ermeni, Gürcü ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmış ve Anadolu’nun İç kısımlarına kadar girmeyi başarmıştı.

Bu yazı 1122 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler