Anadolu Selçukluların Yıkılışı

Paylaş
 

Anadolu Selçukluların Yıkılışı

Anadolu Selçukluların yıkılması ya da bir diğer deyişle Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması Türk tarihinde en çok tartışılan ve analiz edilmeye çalışan konuların başında gelir .Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu Selçukluları gücünün doruğuna erişmiş hem siyasi hem ekonomik hem de askeri anlamda bir imparatorluk olma yolunda ilerlemekteydiler .Ancak daha sonra devlet içinde yaşanan gerginlikler özellikle Baba İshak Ayaklanması Anadolu Selçuklu Devleti’ni derinden sarsmış Baba İshak ayaklanmasını bastırmakdaki zayıflığı doğuda sınırlarına erişmiş olan Moğolları cesaretlendirmiş ve Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanarak işgal hareketine girişmişlerdi.

Aslında Kösedağ Savaşı’nda moğolları yenebilecek güçte olan Anadolu Selçuklu ordusu ne yazık ki padişahın korkaklığı ve beceriksizliği yüzünden yenilgiye uğramış ve Moğollar tüm Anadolu’yu işgal hareketine girişmişlerdi .Ancak Moğollar bu işgal hareketinden sonra geri çekilmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurumsal anlamda ayakta kalmasına izin vermişlerdi .Ancak bu izin karşılığında Anadolu Selçuklu Devleti’ni her anlamda baskı altına alarak neredeyse hayalet bir devlet haline getirmiş ve 1308 yılına kadar Anadolu Selçuklu Devleti yavaş yavaş yıkılma ve dağılma sürecine girmişti. 1308 den sonra da Anadolu Selçuklu Devleti ortadan kalkmıştı. Moğolların Anadolu Selçukluları üzerindeki bu yıkıcı etkisinin sonucu itibariyle Anadolu’da Ticaret ve ekonomik yaşam giderek azalmış halk yoksullaşmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin böylesi bir yıkama uğramasında devlete ihanet eden ve kendi geleceklerini moğolların hakimiyetinde gören liyakatsiz Hatta çoğu zaman hain diyebileceğimiz devlet adamlarının da etkisi fazlaydı .Bu liyakatsiz devlet adamları Moğollara yaranabilmek için ellerinden geleni yapmış ve devletin yavaş yavaş yıkılmasına can çekişerek ölmesi ne göz yummuş lardır. Moğollar bu süre içerisinde Anadolu Selçuklularına uyguladıkları ağır vergileri her seferinde daha da arttırmış ve Selçuklunun yıkılmasına zemin hazırlamışlardır. Anadolu Selçukluları yıkıldıktan sonra Anadolu’da var olan Türk boyları yeni beylikler kurulmuş ve bu beylikler kendi aralarında rekabete girişerek Anadolu’daki siyasal Birliği tekrar sağlama yarışına girişmişlerdi .Özellikle Bursa civarında kurulmuş olan Osmanoğulları bu yarışta diğer rakiplerinin geride bırakmayı başarmış ve böylece Anadolu Selçuklunun küllerinden bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu doğmuştur. Osmanlılarda Moğolların devamı olan Timur Devleti ile çok çetin bir mücadeleye girişmiş ve Ankara Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti neredeyse Anadolu Selçukluları gibi yıkılmanın eşiğinden dönmüşlerdi .Ancak Osmanlı’daki devlet adamları büyük bir fedakarlık göstermiş ve taht mücadelesi devam ederken bile Osmanlı’nın varlığının sağlanması için gereken önlemleri almayı biLmiş ve böylece Anadolu Selçukluları ile başlayan Anadolu tarihi Osmanlı’nın başarılarıyla devam etmiştir.

http://bilelimmi.com/anadolunun-yurt-edinilmesi-2/

http://bilelimmi.com/turkiye-selcuklu-devleti/

http://bilelimmi.com/osmanli-devleti-tasra-ve-eyalet-yonetimi/

Bu yazı 351 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler