Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

Paylaş
 

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra müdafaa i hukuk ve reddi ilhak adları ile kurulan derneklerin Sivas Kongresinde birleştirilmesiyle meydana gelmiştir .Anadolu ve Rumeli Müdafaa i hukuk cemiyeti 7 eylül 1919 da gerçekleşmiştir .Düşmanların Türkiye’yi parçalama ve Türk milletine yok etme girişimleri ve azınlıkların haince davranışları karşısında yurdun her yanında müdafaa i hukuk ve reddi ilhak adlarıyla dernekler kuruldu Sivas Kongresinde bütün yurdun her bir hep birlikte savunmasını sağlamak için yalnız kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulan bu derneklerin birleştirilmesine karar verildi böylece Anadolu ve Rumeli müdafaa i hukuk cemiyeti Anadolu ve Rumeli haklarını savunma derneği kuruldu .Ayrıca temsil heyeti seçildi son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması için 1919 yapılan seçimlerde cemiyetin  adayları büyük çoğunlukla milletvekili oldular .Bunlar İstanbul’da toplanan Mebusan Meclisi’nde filan vatan grubunu meydana getirdiler mebuslar meclisi’nde atmasından sonra Ankara’da toplanan Türkiye büyük millet meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti bir iktidar partisi durumuna geldi .Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ondan sonra gazi Mustafa Kemal Paşa halk fırkası adıyla siyasi bir parti kurmaya karar verdi Anadolu ve Rumeli müdafaa i hukuk cemiyeti örgütünü o partiye temel yaptım böylece Türk birliği’nin sağlanmasında ve yurdun kurtarılmasında önemli hizmetler görülen bu dernek görevini tamamlamış olduk 1923.

Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti-bilelimmi.com

 

Bu yazı 947 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/