Anadolu Medeniyetleri Çalışma Kağıdı

Anadolu Medeniyetleri Çalışma Kağıdı-bilelimmi.com
Paylaş
 

Anadolu Medeniyetleri Çalışma Kağıdı

 

 1. İlk insanlar nerelerde barınmışlardır?

Yanıt: İlk insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşıyorlardı.

 

 1. İlk insanlar geçimlerini neyle sağlıyorlardı?

Yanıt: İlk insanlar genellikle avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlıyorlardı.

 

 1. İnsanların yerleşik yaşama geçmelerinde en fazla etkili olan gelişme nedir?

Yanıt: İnsanların yerleşik yaşama geçmelerinde en fazla etkili olan gelişme tarımsal faaliyet­lerin başlamasıdır.

 

 1. Anadolu’nun İlk Çağdan günümüze kadar yerleşim alanı olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Yanıt: Anadolu coğrafî özellikleri, konumu, iklimi ve doğal kaynaklan bakımından son derece elverişli özelliklere sahiptir. Bunun için tarım, hayvancılık ve ticaret faaliyetleri açısından insan­ların özellikle tercih ettikleri yerdir.

 

 1. Hitit devleti nerede kurulmuştur?

Yanıt: Hitit devleti MÖ 2000 yıllarında Orta Anadolu’da Kızılırmak boylarında kurulmuştur.

 

 1. Anadolu’ya “uygarlıkların beşiği” denilmesinin nedeni nedir?

Yanıt: ilk Çağdan günümüze kadar Anadolu’da birçok uygarlığın kurulup gelişmesinden dolayı buraya uygarlıkların beşiği denilmiştir.

 

 1. Kadeş Savaşı kimler arasında ne zaman olmuştur?

Yanıt: Kadeş Savaşı Hititler ile Mısırlılar arasında olmuştur. MÖ 1296 yılında başlayan bu savaş 16 yıl sürmüştür. Bu savaşın sonucunda kesin bir sonuç elde edilememiştir.

 

 1. Kadeş Antlaşması ne zaman yapılmıştır? Tarihteki önemi nedir?

Yanıt: Kadeş Antlaşması MÖ 1280 yılında yapılmıştır. Tarihte yapılan ilk yazılı antlaşmadır.

 

 1. Frig Devleti nerede kurulmuştur?

Yanıt: Frig devleti başkent Gordion (Polatlı) olmak üzere Batı Anadolu’da kurulmuştur.

 

 1. Anadolu’da MÖ 2. binden MÖ 6. yüzyıla kadar kurulan devletlerin adlarını yazınız.

Yanıt: Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular MÖ 2. binden MÖ 6. yüzyıla kadar kurulan devletlerdir.

 

 1. Hititierin Anadolu’daki kültürlerin oluşmasındaki önemi nedir?

Yanıt: Hititler, Anadolu’nun eski kültürel unsurlarını geliştirerek yeni bir uygarlığın gelişmesine öncülük etmişlerdir.

 

 1. Van Gölü ve çevresinde kurulan İlk Çağ uygarlığı hangisidir?

Yanıt: Van Gölü ve çevresinde kurulan İlk Çağ uygarlığı Urartulardır.

 

 1. İyonyalılar hangi alanlarda ileri gitmişlerdir?

Yanıt: Bilimsel çalışmalar, denizcilik ve deniz ticareti İyonyalılann ileri oldukları alanlardır.

 

 1. İyonyalılann bilimsel çalışmalarda ileri olmalarının nedenleri nelerdir?

Yanıt: Denizcilik ve ticaretle uğraşan İyonyalılar oldukça zengin oldular. Demokrasi yönetimi de özgür düşünce ortamının oluşmasını sağladı. Bu durum bilimsel çalışmaların gelişmesini ve birçok buluşun gerçekleşmesini sağladı.

 

 1. Anadolu’da ilk kez yazıyı kullanan uygarlık hangisidir? Hangi yazıları kullanmışlardır?

Yanıt: Anadolu’da yazıyı ilk kez Hittiler kullanmıştır. Sümerlere ait çivi yazısını ve kendi icatları olan bir tür hiyeroglif (resim) yazısını kulla

Bu yazı 692 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla