Anadolu Adının Tarihçesi

Paylaş
 

Anadolu Adının Tarihçesi

 

Dedelerimizin tarihte yaptıkları en büyük işlerden biri Anadolu’yu bize sevimli yaşamaya değer bir yurt olarak miras bırakmalarınıdır. Anadolu fethedildiği zaman şehirler harap halkı sefalet içinde iniyordu, halkın yüzünü güldüren daha mesut bir hayata kavuşmalarını sağlayan Türklerin Anadolu’ya gelişi oldu .Kısa zamanda şehir ve kasabalar kurarak içlerini Cami, Mescit ,Medrese, Aşevi ,Darüşşifa ,Çeşme ve benzeri eserler yaparak süslediler .Bu sıkı çalışma Anadolu’nun yıpranmış yüzünü değiştirdi ve onu Türk ve İslam ülkesi kimliğine verdi. Anadolu’ya yerleşen Türkler Büyük Selçuklulardan devraldıkları İslam liderliğini burada devam ettirdiler. Osmanlılar zamanında üç kıtaya yayılarak dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmaya başardılar .

 

Türlü iklim bölgeleri bu bölgelerde yetişen çeşitli ürünleri ile her çağda milyonlarca insanı Doyuran Anadolu toprakları altı ve üstü servetleri ile zengin olduğu gibi insanlığın meydana çıkışından zamanımıza kadar gelen birçok Milletler’e ait eserleri veya hatıraları taşıması bakımından da üzerinde önemli durulması gereken  değerli bir memlekettir .Fakat Anadolu’ya en çok hizmet eden en çok eser ve hatıra bırakan da şüphesiz dedelerimiz olmuştur .Bunun içinde bu dede yadigarı yurdun tarihi üzerinde diğer Milletler tarihini nazaran biraz daha fazla durulması gerekir .Eski Çağa tarihinde Anadolu’nun adı küçük Asya diye geçer .Anadolu’ya verilen küçük Asya adının 10. Asra kadar devam ettiği tarihçiler tarafından tespit edilmiştir .Onuncu asırda Bizanslıların Anadolu’yu 14 idari bölgeye ayırdılar .Eskişehir ve Konya’dan bulunduğu yerlere Bizans’a nazaran doğuda bulunduğundan güneydoğusu veya Doğu ülke anlamına gelen tema Anatolia adını verdiler. Türkler buraya zapt edince bu kelimeyi Anadolu şeklinde kullandılar. Osmanlılar Anadolu’ya hakim olunca yine bu ismi bir eyalete at olarak verdiler .Bu eyaletinin merkezi Ankara daha sonra Kütahya oldu. Anadolu kelimesi bir eyalet ismi olarak Cumhuriyet devrine kadar devam etti Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Türkiye’nin Asya kesimindeki bütün topraklarını Anadolu adı verildi. Böylece Anadolu adı idari bir isim olmaktan çıktı .Yurt topraklarımızın Asya kesiminin adı oldu .Batılılar Anadolu’ya Anatolia  adını verdikleri halde İslam yazarları Romalılara Rumlar dediklerinden eski alışkanlıkla ve Selçuklular Anadolu’yu fethedilince hala buraya Romalılar Ülkesi anlamına gelen Memalik-i Rum, Diyar-ı Rum  demeye devam ettiler .İlk harçlarda Anadolu’ya Roma ülkesi adını veriyorlardı fakat Haclı yazarları 12 yüzyılda burasının bir Roma ülkesi olmadığının farkına vardılar ve bu yüzyıldan itibaren Anadolu’ya Turquie ,Turkia   diye söz ettiler .Böylece bundan sonra Türkiye’de Anadolu’da yerine kullanılmaya başlandı .Bu durumu çok iyi anlayan Ermeni Haytan şöyle Açıklıyor ”Türkler Türkiye’nin sahibi olduktan ve Sultan’ın yönetiminde burada yerleştikten sonra latinler bu memlekete Türkiye adını vermek zorunda kaldılar”

http://bilelimmi.com/celebi-mehmet1-mehmet/

http://bilelimmi.com/anadolunun-turklesmesi/

http://bilelimmi.com/anadolunun-yurt-edinilmesi/

Bu yazı 235 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/