ALÜVYON NEDİR?

Paylaş
 

ALÜVYON NEDİR?

Akarsuların taşıdığı ve içinde kil, kum, çakıl gibi ufalanmış parçalar bulunan ça­murlu tortuya «alüvyon» elenir. Alüvyonlar ya geniş vadilerin tabanını kaplarlar veya daha geniş yerlere yayılarak «alüvyon ova­ları» denilen mümbit arazileri meydana geti­rirler. Türkiyedeki Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz vadileri, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin aşağı bölümleri bu şekilde mey­dana gelmiştir.

Alüvyonlar eski ve yeni olmak üzere iki­ye ayrılırlar. Eski alüvyon alanları suların kabardığı sıralarda suların altında kalmıyen yerlerdir. Buralarda toprak çok mümbittir. Yeni alüvyon alanları ise zamanımızda da gelişmekte olup, zaman zaman su basmasına uğrıyan yerlerdir.

Bu yazı 345 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler