Altın Sayı Nedir?

Paylaş
 

Altın Sayı Nedir?

Sanat eserlerinde güzelliği mey­dana getiren unsurların başında çizgiler, biçimler arasındaki nis­petler gelir Bunları yüzde yüz kesinlikle bir kurala bağlamak kabil değilse de bazı hallerde matematik kesinliğiyle bir düs­tur çizmek mümkündür.

İşte, estetikte «Altın Bölüm» (veya Altın Sayı) denilen düstur bunlardan biridir Eski Yunan matematikçisi Pythagoıas bunu bir beşgen içine çizilmiş beşli yıldızla ve şu düsturla ifade et­miştir.

AC = AB X 1,618 veya CA

Bu nispet bilhassa Eski Yunan tapınaklarının payısında gözetıl- miştir. İnsan vücudu ile birçok çiçeklerin güzel biçimlerini de bu nispet sağlar. Bayrağımızın yıl­dızı da bu estetik ölçüye tama­men uygundur.

Bu yazı 130 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler