ALTAY DİLLERİ

Paylaş
 

ALTAY DİLLERİ

Türkler’in, Moğollar’ın, Tonguzlar’ın, ba­zılarına göre de ayrıca Japonlar’ın ve Koreliler’in dillerini içine alan diller grupuna ve­rilen addır. Bugün Altay dillerini konuşan­ların  milyonların çok üzerindedir. Öte yandan, Altay dilleri ve bilhassa Türkçe, Balkanlar’da, Orta ve Doğu Avrupa’da, Ku­zey Afrika’da, Yakın Doğu’da, İran’da ve Hindistan’da derin izler bırakmıştır.  mil­yonlarca insan Türkçe, 3,5 milyon insan Moğolca, 1,5 milyon insan da Tonguz Mancu dili ko­nuşur.

Altay dillerinin tarih öncesi pek aydınlık değildir. Bugün eldeki en eski metinler Türk grupundaki Orhon anıtlarında (M. S. 732) bulunmaktadır. En eski Moğolca yazıt da Onon Irmağı boyundaki Nerçinsk mevki ci­varında granit bir taş üzerine yazılıdır.

Bu yazı 311 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler