Alfred de MUSSET KİMDİR

Paylaş
 

 Alfred de MUSSET KİMDİR (1810 – 1857)

Ünlü bir Fransız şa­iridir. Genç yaşlarda avukat, doktor, res­sam, ya da müzisyen olmak istiyordu. Fakat edebiyata karşı olan yakın ilgisinden ötürü yazı hayatına atıldı. 1830’da «Ispanya ve İtalya Hikâyeleri» ad­lı eseriyle birden parladı. Bir müddet tiyatro eserleri de yazdıysa da büyük bir başarı elde edemedi. 1833’te yirmi üç yaşındayken devrin ünlü kadın yazarı George Sand’la bir­likte İtalya seyahatine çıktı. Aralarındaki ar­kadaşlık Venedik’te âni olarak sona erdi, bu­nun sonucunda Musset ümitsizlik içinde Pa­ris’e tek başına döndü.

1835-36 yılları Musset’nin en parlak yıl­ları oldu, en güzel şiirlerini bu devrede yaz­dı. Başlıcalan «Mayıs Gecesi», «Aralık Gece­si», «Lamartine’e Mektup», «Ağustos Gecesi» olan eserlerinden sonra «Bu Yüzyıl Ço­cuğunun İtirafları» adlı büyük romanı yayın­landı (1836). Durmadan yazıyor, şiir, tiyat­ro eserleri kaleme alıyordu. Bu devrede yaz­dığı tiyatro eserleri şunlardır:    «Fantasio»( 1833), «cMarianne’ın Kaprisleri» ( 1833), «Aşkla Şaka Edilmez» ( 1834), «Barberine» ( 1835).

1837-1847 yılları arasında komediler, şiir­ler, manzum masallar, şarkılar, öğretici hikâ­yeler yazan Musset’nin son şaheseri «Hâtıra» adındaki piyestir. Hayatının sonlarına doğru çok yorulmuş, hastalanmıştı. 47 yaşında Pa­ris’te öldü

Bu yazı 113 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler