Alfred  Adler KİMDİR

Paylaş
 

    Alfred  Adler KİMDİR

AvusturyalI hekim ve ruhbilimci (Viyana 1870-Aberde- en| 1937). Freud’un öğrencileri arasında yer alıp, 1911 ‘e kadar Freud’un çevresinde bulunan Alfred Ad­ler, daha sonra öğretmeniyle görüş ayrılığına düştü ve kendi araştırma topluluğunu kurdu. 1926’dan başlaya­rak sık sık ABD’de ders verip, 1935’te ABD’ye yerleşti. Ortaya attığı ve “bilimsel ruhbilim” diye adlandırdığı kuramını, Uber den Nervusen Charakter (Sinirli Kişilik Üstüne, 1912), Praxis und Theorie der individual Psychologie (Birey Psikolojisinin Kuramı ve Uygulama­sı, 1918), Die Technik der Individual Psychologie [B\rey Psikolojisinin Tekniği, 1928-1930), vb. yapıtlarında açıkladı.

1914-1935 arasında Die Internationale Zeitschrift for Individual Psychologie’ yi (Uluslararası Bireysel Ruh- bilim Dergisi) yayınladı.

Bireysel ruhbilime göre, kişi kendisini aşağılık hisset­mesine yolaçan ¡durumlardan kaçar ve başarı, üstünlük getirecek hedeflere yönelir. Adler “aşağılık duygusu” terimini, aşırı yetersizlik duyguları anlamında kabul et­miştir. Kişinin kendisini ve dünyayı nasıl gördüğü, amaçları ve bu amaçlar için çaba gösterme biçimi, o ki­şinin yaşama üslubunu oluşturur. Yaşama üslubu, ken­disini kişinin yaptığı her şeyde, bu arada düşlerinde ve

eski anılarında da belli eder. Birey, daha büyük, fiziksel, aileden insanlığa kadar uzanan toplumsal sistemlerin, bu arada erkek-dişi sistemini de içeren biyolojik sistem­lerin bir parçasıdır. Bunlar da, arkadaşlık ve cinsel sevgi sorunlarını yaratır. Bu sorunların çözülebilmesi için in­sanın “toplumsal çıkarlarda ilgili yeterliliğinin gelişmesi gerekir.

Böylece kişinin çabaları, arkadaşı kişilerin ça­balarıyla bir araya gelir. Yaşamdaki her türlü uyumsuz­luk ve başarısızlık, toplumsal yararı olmayan amaçlar için gösterilmiş çabalardır. Adler’in ruhsal tedavi yönte­minde, hastanın kendine güveni uyarılır ve yaşama üs­lubundaki yanlışların bilincine varmasına, böylece de onları düzeltebilmesine yardımcı olunur.

Bu yazı 198 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler