• DOLAR
  7,6661
 • EURO
  8,9699
 • ALTIN
  469,27
 • BIST
  1,1688
ALEV MAKİNASI İCADI

ALEV MAKİNASI İCADI

ALEV MAKİNASI İCADI

Alevin bir savaş silahı olarak, ilk kez Çinliler ta­rafından, İ.Ö . 500 yıllarında kullanıldığı sanılmak­tadır. İ.S. 673 yılında Yunanlı Kallinikos RUM ATE- Şî’ni buldu. İstanbul’un kuşatılmasında, BizanslIlar Arap gemilerine karşı bu silahı kullanarak, İslâm do­nanmasını yaktılar. Uzun süre yalnızca BizanslIlar tarafından bilinen rum ateşinin yapımını, sonunda Araplar da öğrendi ve ilk kez Beşinci Haçlı seferinde hırıstiyanlara karşı kullandılar. Ortaçağ Avrupasrn- da ise. şatoları koruyan askerler, düşmanın üzerine- kızgın yağ dökerlerdi.

Modern savaşlarda alev, bir silah olarak Alman­lar tarafından 1915’te Fransızlara karşı Melancourt’ da ve îngilizlere karşı Hooge’da kullanıldı. Birinci Dünya savaşında düşman askerlerini barınaklardan dışan çıkarma amacı ile de alev makinalarından ya­rarlanıldı.

İkinci Dünya savaşına katılan bütün silahlı kuv­vetler alev makinaları kullandılar. 1940 Mayısında Al­manların Belçika’daki Ebem-Emael karargahına alev makinalarıyla bir hava saldırısına geçmesiyle Batı cephesi açıldı.

İngiliz kuvvetlerinin Dunkerque’den çekilmele­rinden sonra. İngiltere’nin güney kıyılarını ola­sı Alman saldırılarından koruma amacıyla bazı ön­lemler alındı. Bu önlemler arasında İngiltere’nin gü­ney kıyıları boyunca döşenen bir petrol borusu bu­lunmaktaydı. Borular, gerektiğinde, bazı noktalar­da petrol fışkırtacak, petrolün ateşlenmesiyle de 30 m yüksekliğinde alevler oluşacaktı. Dolayısıyle Al­manlar. çıkarma yaptıklarında bu alev duvarını aş­mak zorunda kalacaklardı. Ayrıca, böylece oluşan du­man perdesi, kıyıların, cfüşman gemilerinden ve refa­kat uçaklarından görünmesini önleyecekti. Buna ben­zer bir başka savunma yöntemi de. suyun kabarma çizgisinden çıkarılmış memelerden fışkırtılan alevler­di ve bu sistem daha çok kullanılıyordu. Almanlar, bu savunma hatlarını geçip karaya çıksalar bile, daha ilerde Ingiliz askerleri ve gizlenmiş tanklardan fış­kırtılan benzinle karşılaşacaklardı. Bu alev tuzakla­rı. elektrikle (elektrik arızası halinde de doğrudan) ateşlenebilecek biçimde hazırlanmıştı. Kıyıdan içerde de. yol kenarlarına elektrikle ateşlenebilecek benzin varilleri gömülmüştü. Çıkarma yapılması pngörülen kıyılardan içeri doğru uzanan yolların kenarlarına, bu tür 40 000 kadar dolu benzin varili gömülmüş bu­lunuyordu.

Ünlü Molotov kokteyli (içine yanıcı bir sıvı ve ağzına da bir fitil konarak, atmadan önce ateşlenen şişeler) ilk kez Ispanya İç Savaşı sırasında uygulan­mıştır. Bu silah. 1941 yılında Almanların Rusya’yı is­tilası sırasında da kullanılmış, fazla etkili büyük ol­mamıştır.

Ingiliz ordusunda, taşınabilir alev makinaları d£ bulunmaktaydı. Bu silah, içinde asal bir gaz (çoğu kez azot) bulunan bir silindir (basıncı 138 bar) ile 13,8 bar’lık bir basınç sağlayan yaylı bir diyaframdan oluşuyordu.

Yaylı diyaframın sağladığı basınç, petrol karışı­mını yaklaşık 50 m uzaklığa püskürtebiliyordu. Te­tiğin çekilmesiyle bir magnezyum kartuğu ateşlen­mekte. bu da, yakıtı yakarak bir alev oluşturmak­taydı. Gerektiğinde. hedefin çevresine yanmamış pet­rol püskürtülmekte ve bu alan daha sonra, bir alev sütünuyla ateşlenebiliyordu. Taktik olarak. 10 kez püskürtülen birer saniyelik alevle, on saniyelik sü­rekli ateş sağlanabilmekteydi. Silahın etkili olduğu görüldü; ama bu silahı kullananlar, sırtların­daki ağır yük nedeni ile kendilerini hiçbir zaman güvencede hissetmiyorlardı.

1944 Haziran’ında başlayan Avrupa istilasında, İngiliz ordusunun 79. Zırhlı birliği. «Crocodile9 (Tim­sah) olarak adı verilen alev püskürtücü tanklar kul­landı. Tanktaki 75 mm’lik top bırakılmış, ama maki- nalı tüfek çıkarılarak, yerine alevi 130 metre uzağa püskürtebilen bir alev makinası takılmıştı. Zırhlı ko­lordunun her üç tugayında da. birer «Crocodile* ala­yı bulunmaktaydı; bu alaylar, özellikle Bremen’in alınması sırasında düşmana büyük kayıplar verdir- mişlerdi.

1950 yılında Kore savaşının patlak vermesiyle A.B.D. kuvvetleri. Kuzey Kore kuvvetlerini durdur­ma amacıyla napalm denen yeni bir silah kullandı­lar. Napalm. İkinci Dünya savaşı sırasında gelişti­rilmiş olan alüminyum bazlı bir maddeden oluşan bir petrol jelidir. Uçaklardan atılan napalm bombaları, düştüğü anda âteş almakta ve yaydığı şiddetli ısı, çok geniş bir alandaki herşeyi tahrip edip, insanları kor­kunç alevler içinde öldürmektedir. Aynı silah. Viet- namda da, daha geliştirilmiş olarak kullanıldı. Bu savaşta kullanılan napalm’ın yaydığı yakıt, ya­nan insanın bir suya atlaması durumunda bile sön­memektedir. Vietnam’da napalm kullanılması, ABD’ nde savaşa karşı bazı gösterilere neden olmuştur.

Alev makinası .etkili bir silah olduğu kadar, mo­ral etkisi de yüksek bir silahtır. Düşman asker­lerinin barınaklardan çıkartması için kullanıldığı gi- biiBirmanya’daveB.Okyanus adalarında denenmiştir), tankçıların, tanklarından çıkmalarını da sağlayabil­mektedir. Buna karşılık hareketli bir muharebede kul­lanılması uygun olmayabilir. Ayrıca bu silahı taşıyan araç ve askerlerin, düşman silahı altında tehlike için­de oldukları düşünülerek „ilerde pek kullanılmayacağı öne sürülebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM