Aleksandır MENŞİKOV KİMDİR 

Paylaş
 

Aleksandır MENŞİKOV KİMDİR  (1663- 1729)

Tanınmış bir Rus devlet adamıdır. 20 yaşındayken Moskova sokaklarında seyyar satıcılık ediyordu. Çar I. Petro’nun yakın adamlarından biri onu himayesine aldı, çarın yanında çalışmasını sağladı. Bu sayede. Menşikov erlikten ge­neralliğe kadar rütbe rütbe yükseldi. Kaliç’ te Isveçliler’e karşı ka­zanılan zaferden sonra da prens unvanını al dı, Poltava Savaşı’ndan sonra da mareşal oldu.I.Petro’dan sonra Çariçe Katerina da. da­ha sonra II. Petro da Menşikov’u tuttular. Yal­nız, Menşikov, mevkiinden faydalanarak türlü kötü işler yapıyordu. Petro’nun bu husustaki öğütlerini dinlememiş, ahlâksızlıklarından vazgeçmemişti. Bu arada, kızını II. Metroyla nişanlamış, böylece mevkini daha da kuvvetlendirmek istemişti. En sonunda, gözden düştü, Sibirya’ya sürüldü, orada öldü.

Bu yazı 179 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler