Alaska’da Yaşıyanlar

Paylaş
 

 

Alaska’da Yaşıyanlar

Alaska’nın yerli halkı Eskimolar, Aleut- lar ve Kızılderililerdir. Eskimolar nüfusun % 12 sini teşkil eder. Kuzey kıyılarında otu­rurlar. Alaska yarımadası ve Aleut takıma­dalarında oturan Aleutlar ise Eskimoların bir koludur. Orta Alaska’da Kızılderililer ya­şar.

Alaska’nın yüzölçümü Türkiyenin iki mis­li olduğu halde, nüfusu son derece azdır. İki büyük futbol stadyumu bütün Alaska ahalisini içine alabilir. Bunun sebebi ara­zinin % 60 inin yaşamaya elverişli olmama­sı, geri kala ı kısmındaki hayat şartlarının da zor olmasıdır.

Kuzeyde 300.000 kilometre uzunluktaki bir kıyıya yayılmış bulunan 23.000 kadar Eskimo balıkçılıkla geçinir ve ren geyiği bes­lerler. Sayıları altı bin kadar olan Aleutlar ise yaşadıkları sisli adalarda ayıbalığı yetiş­tirirler. Sayıları 20.000 i bulmıyan Kızılde­rililer ise Güney-Doğu ve Orta Alaska’da ya­şar, balıkçılık veya işçilik yaparak fakir bir hayat sürerler. Nüfusun geri kalan dörtte üçünü Beyazlar teşkil eder. Bunlar daha çok Alaska’nın güney-doğuya doğru uzanan kıyı bölgesindeki şehirlerde yaşarlar.

Alaska’nın başkenti Juneau 6.000 nüfus­lu bir şehirdir. Ahali balıkçılık ve konserve­cilikle geçinir. Alaska Körfezindeki Anchora- ge ise, 15.000 e yaklaşan nüfusu ile, Alas­ka’nın en büyük şehridir. Orta Alaska’daki

Fairbaııks’ın nüfusu da 6.000 e yaklaşır. Şeh­rin yakınında hava kuvvetleri üsleri bulun­duğu gibi, gene buraya yakın Coiege’de Alas­ka Üniversitesi vardır. Alaska’nın diğer önemli şehirleri Ketchikan ve Petersburg dur.

Alaska’da Beyazlar için okullar bulunduğu gibi, yerliler için de okullar açılmıştır. Bü­yük şehirlerde kütüpaneler vardır. 1900 de Sitka’da Alaska Tarih Kütüpanesi ve Müzesi kurulmuştur. Burada yerlilerin yap­tığı eserler muhafaza edilmektedir. Bugün Alaska’da yirmiye yakın gazete çıkmaktadır. İlk Alaska gazetesi 1868 de bir terzinin ya­yınlamaya başladığı İngilizce «The Alaska Times» gazetesidir.

Bu yazı 138 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler