• DOLAR
  6,9666
 • EURO
  8,2133
 • ALTIN
  442,14
 • BIST
  1,1761
ALANYA KALESİ TARİHÇESİ

ALANYA KALESİ TARİHÇESİ

ALANYA KALESİ TARİHÇESİ

Kaleyi ilk önce, Alanya kasabasında Kandeleri Burnunu meydana getiren dağın üzerinde Romalı korsanlar yap­tırmıştı. O zaman sadece bir şato halindey­di. Uzun zaman korsanların sığınağı olarak kullanıldı. BizanslIlar burada yeni bir kale yaptırdılar. Selçuklu Sultanı Alâettin Keyku­bat kaleyi aldıktan sonra, burada yeni baş­tan bir kale yaptırmıştır ( 1226-1231 ). Keykubat’ın evlendiği, Kale kumandanı Kir Fard’ın kızı Hand (Mahperi Sultan) II. Gıyaset- tin Keyhüsrev’in anasıdır. Alâettin’in yap­tırdığı kalenin sûrları ve kuleleri, yalnız sa­vunma yönünden değil, Selçuklu mimarisi yönünden de büyük bir değer taşımaktadır. Dış görünüşü itibariyle zarif olduğu kadar iç yapısı ve bölümü bakımından da özene be­zene yapılmıştır.

Kale sûrları yarımadayı çevirir. Dış kale, iç kale ve orta kalede bulunan kapılar, ka­le kapısından çok saray kapılarına benzer şekilde, kitabelerle süslenmiştir.

Doğu sûrları ile kasabanın kıyısını koru­yan kuzey sûrlarının birleştiği noktada Kı- zılkule adında bir kule yükselmektedir. Limanın doğu tarafında, bütün limana ve ter­saneye hâkim bir noktadadır. İlk iki katı kırmızı taştan, üst katları da kırmızı Selçuk

tuğlasından örülmüştür. Sekiz köşelidir, her köşenin genişliği 12,5 metredir. Elli metre yüksekliğinde olan bu kule, kale surlarının kilit noktasını teşkil eder. Kulenin gözetleme yerleri, zift dökülen, yağlı ve yanar paçav­ra atılan delikleri, ortasında da büyük bir su sarnıcı bulunmaktadır.

Kale sûrları, tepeden, Akdenize doğru dim­dik iner. Kıyıda yükselen burca, eskiden idam cezalarının yerine getirildiği yer oldu­ğu için, «Adamasacağı» denilmektedir. Kale­ye Eğrikapı, Kocakapı, Ortakapı, Iskelekapısı adında, üçer katlı dört kapıdan girilir. Kâ-

ALASKA, Amerika B. D. nin 49. devle­tidir. Kuzey Amerikanın kuzey-batısında, As- yaya doğru uzanmış bir yarımadadır. Kuzey Buz Denizi ve Bering Denizi ile çevrilmiştir. Doğusunda Kanada vardır. Bering Boğazı ile Asyadan ayrılır.

Yüzölçümü: 1.520.000 km. kare Nüfusu: 209.000 Başkenti: Juneau

Alaska’nın kıyıları o kadar girintili çıkın­tılıdır ki, hepsini dümdüz bir şerit halinde germek mümkün olsa dünyayı Ekvator üze­rinden çevirir de artar. Son derece zengin ta­biî kaynakları olan Alaska topraklarının beş­te ikisi Kuzey Kutup Dairesi içindedir.

 • kareden fazla bir kısmı da ba-
  tip Çelebi «Cihannüma» sında Alanya Kale­si için «Bağdat kalesi kadardır» der.

Kalenin kasaba ile birlikte Osmanlılara geçişi 1472 yılındadır. Gedik Ahmet Paşa kaleyi kuşattığı zaman Selçuklu beyi Kılıç Arslan kumandan bulunuyordu. Beylerini çok seven halk «Gedik Paşa ile savaş fayda ver­mez» dediler, paşaya çıktılar, konuştular. Ge­dik Ahmet Paşa da «Kaleyi savaşsız teslim alırsam beyinize daha büyük bir ülke veri­rim. Zorla alırsam ne olacağı malûmdur

de­di. Bunun üzerine, kale Osmaniılar tarafın­dan savaşsız alındı.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM