AKHUNLAR

Paylaş
 

AKHUNLAR

424 yılında Aral Gölü doğusunda Sirderya havalisine yerleşen bir Türk kabilesidir. Akhunlar otuz yıl içinde yeni yurtlarını geniş­leterek Çin Türkistanından İran’a kadar uzanan bir devlet kurmuş, sonradan Pencap’ı da alarak bu bölgede 200 yıl hüküm sürmüş­lerdir.

Aklıunlar devleti iki kısımdı. ‘Kuzey Akhunlannın merkezi Afganistan, Güney Akhunlarının merkezi de Pencap’tı. VI. yüzyılın başlarında Kuzey Akhunlarınm Aksungur, Güney Akhunlarınm da Toraman adında kud­retli birer hükümdarları olduğu bilinmekte­dir.

Ancak, bir yandan Tukyu Türklerinin Orta Asyada hakimiyeti ele geçirmeleri, bir yan­dan da İran’da Sasanilerin kuvvetlenmesi Akhunların uzun müddet yaşamasına engel ol­du. Tukyular ve Sasaniler birleşerek, Pencap hariç olmak üzere, Akhun Devletini araların­da taksim ettiler. Varlıklarını devam ettir­dikleri müddetçe kudretli bir devlet olan Akhunlarııı bir kısmı, devlet yıkıldıktan son­ra da Horasan’ın doğusuna çekildiler. XVIII. yüzyılın ortalarına doğru Afganistan’da Ab* daliye devletini kuranlar bunlardır. Diğerleri de Tukyularla birleştiler. Bugün Hazar Deni­zinin doğusundaki Türkmenlerden bir kısmı bu Akhunlardan gelmiştir. Akhunların Afga­nistan’da yaşıyan kısmına da bugün Dürranî denmektedir.

Bu yazı 177 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/