AKDENİZFOKU NEDİR?

Paylaş
 

AKDENİZFOKU NEDİR?

Mekik biçimindeki gövdesi, kısa ve kadifemsi tüylerle kaplı, Akdeniz kökenli bir memeli türü. Akdenizfoku. tropikal ya da astropikal bölgelerde yaşayan ve keşiş foku genel adı altında toplanan 3 ayrı türden bi­ridir. 2-3 m uzunluğunda. 225-275 kg ağır­lığında olan bu fok, V biçimindeki arka ayaklarıyla ayırdedilir. Eskiden Akdeniz’in birçok bölgesinde ve Batı Karadeniz’den Akdeniz’e kadar uzanan kıyı şeridinde yaygın olarak yaşayan akdenizfoku, 30 vıl içinde, özellikle tatil turizminin gelişmesi, deniz kirliliği ve gürültünün artması sonu­cunda hızla azalarak, soyu tükenmeye yüz tutmuş bir tür durumuna gelmiştir. Günü­müzde, çoğu Akdeniz’de yer alan ve arala­rında Türkiye’deki kimi yörelerin de bu­lunduğu az sayıdaki kolonide,, yaklaşık, 11000 kadar akdenizfokunun yaşadığı sanıl­maktadır.

Bu yazı 149 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler