AKAĞA NEDİR?

Paylaş
 

AKAĞA NEDİR?

Osmanlı sarayında beyaz hadımlardan mey­dana gelmiş bir sınıfa akağalar denir. Akağalar sarayın Bâbüs Saade denilen üçüncü ka­pısı ile Enderun ağalarından ibarettir. Siyah hadımlardan ayırdetmek için bunlara akağa, bekledikleri kapıya da Akağalar Kapısı den­miştir.

Sayıları seksen kadar olan akağalann ba­şına Kapıağası veya Bâbüs Saade Ağası de­nirdi. Kapıağası 1582 ye kadar sarayda pa­dişah ailesinin bulunduğu kısmın en büyük âmiriydi. Ancak, o tarihte Harem kısmının idaresi Darüs Saade Ağası (Kızlar Ağası) na verilince akağalann nüfuzu azaldı.

Sarayın en önemli görevlerine akağalar ge­tirilirdi, XVII. yüzyılın başlarına kadar saray­da padişahın yetkili vekiliydi.

Enderun’da yetiştirilen akağalann dış hiz­metlerde kullanıldıkları da olmuştur. Hattâ bunlardan vezir ve vezir-i âzam olanlar bile vardır.

Bu yazı 170 kere okundu.
Etiketler:
AKAĞA AKAĞA NEDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler