AKADEMİ NEDİR?

Paylaş
 

AKADEMİ NEDİR?

M.ö. IV. yy.da büyük Yunan filo­zofu Eflatun’un izinde giden bütün aydınlar Akademos adlı güzel ve ba­kımlı bahçelerde toplanırlardı. Akademos Atina yakınlarında, çevresi surlarla çevrili ağaçlık ve sulak bir dinlenme yeriydi. Böyle bir nedenle, Eflatun’un kurduğu felsefe okulunun adı akademi oldu.

Bugünkü anlamıyla akademi bilim, sanat ve edebiyatta ilerlemeyi, geliş­meyi sağlamak amacıyla kurulmuş bir topluluk veya bir okuldur. Plolemaios’un İskenderiye’de kurduğu mü­zeyi bu anlamda bir akademiye ilk örnek olarak gösterebiliriz. Gerek do­ğunun gerek Eski Yunan’ın bütün ün­lü bilginleri İskenderiye Okulu da de­nilen bu bilim yuvasında toplanmış­lardı. Bu müze, ünlü İskenderiye ki­taplığının da kaynağı olmuştur. Bi­zanslIlarda (IX. yy.), bilimi yaymak üzere ilk akademiyi Bardan kurmuş­tu. Bu bilimler enstitüsüne devlet yardım ediyordu. Rönesansla birlik­te akademiler de çoğaldı. İtalya’da Antonio Becadelli Academia Pontaniana’yı (1433), Cosimo de Medici Academia Platonica’yı (1442) kurdular. Fransa’da ilk akademi 1635’te kurul­du: L’Academie Française.

Akademiler, hemen her yerde aynı zamanda birer yüksekokuldur. Bizde özellikle Güzel Sanatlar Akademisi bunun örneğidir. 1851’de kurulan Encümeni Dâniş, Cumhuriyet döne­minde kurulan Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Türk Hukuk Kurumu da akademi niteliğinde ku­ruluşlardır.

Yabancı ülkelerin çoğu sanat ve bi­limle uğraşan akademilere sahiptir. Berlin Bilimler Akademisi, Belçika Krallık Akademisi, Londra Kraliyet Akademisi, Stockholm Kraliyet Bi­limler Akademisi, San Luca Roma Akademisi, Polonya Bilimler Akade­misi, Papalık Bilimler Akademisi, Türkiye’de Güllüme Tıp Akademisi, RUSYA Bilimler Akademisi gibi.

Bu yazı 142 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kategoriler