AFŞARLAR KİMDİR

Paylaş
 

AFŞARLAR KİMDİR [Avşarlar]

Oğuzların 24 boyundan en önemlisidir. Afşarlar bugün de Türkiye, İran ve Afganis­tan’da küçük azlıklar halinde yaşamaktadır. Afşar kelimesinin Oğuz Han’ın torunu Avşar (Avşar veya Avuşar) dan geldiği söyle­nir.

Iran Afşarları: Bunların Huzistan, Kûh – Gilûya, Kâzerun, Urimiye olmak üzere başlı­ca dert kolu vardır. Hepsi 38.000 aile ka­dardır. Bir kısmı göçebe olan Iran Afşarları Şiîdir. Zaman zaman Iran devlet işlerinde önemli roller oynamışlardır.

Suriye ve Anadolu Afşarları: Selçuklular­la beraber XI. yüzyılda Anadoluya geçenle­rin soyundan gelmişlerdir. Bir kısmı, güney­ de yerleşmiştir. Kâtip Çelebi Halep Türk­menlerinden bahsederken bunlara dahil olan Receboğulları adındaki oymağın Afşar oldu­ğunu ve Câber tarafında oturduklarını söy­ler.

Afşarlar bütün Türkiyeye yayılmış durum­dadırlar. Bugün Maraş, İçel, Kayseri ve Çu­kurova’da yarı göçebe Afşar oymaklarına raslanır. Tekirdagı’ndaki Afşar köyü de adı­nı Afşarlardan almıştır. Başta Sivas, Anka­ra, Bolu ve İsparta olmak üzere Türkiyede 44 Afşar köyü bulunmaktadır.

Bu yazı 605 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler