AFGANİSTAN’IN TARİHÇESİ

Paylaş
 

 

AFGANİSTAN’IN TARİHÇESİ

Asya’nın ortasında, İran ile Rusya’nın arasında yer alan Afganis­tan’ın denize çıkışı yoktur. Halkı hâ­lâ geçmiş yüzyıllardaki gibi yaşayan bu ülke, dağlar arasında tek başına kalmış bir devlettir. Ama bu özelliği Avrupalı turistleri çeken bir etken olmaktadır.

Bazı dorukların 7 000 metreyi aştığı bu yüksek ülkede, çok seyrek olan akarsuların yeterince sulayamadığı toprak verimsizdir. Toprakaltı zen­ginlikleri (kömür, demir) ise hemen hiç işletilemez, çünkü ülkede pek az yol vardır, demiryolu ise hiç yoktur. Afganistan ekonomisi, esas olarak, nüfusun geçimini zar zor sağlayabilen küçük tarıma (en çok da koyun ye­tiştiriciliğine) dayanır. Yün, pamuk, kuru meyveler belli başlı ürünlerdir. Elsanatları çok gelişmiştir:Afganis­tan’da üretilen halılar, kürkler ve iş­lemeli deri giyim eşyası, bütün dün­yaya ün salmıştır.

Göçebelerin alacalı bulacalı kervan­larının bir baştan bir başa gezindiği Afganistan, çalkantılı bir tarihin çe­şitli evrelerini belirleyen olağanüstü bir halklar mozaiğini oluşturur. Ül­ke aynı zamanda, Cengiz Han dönemi moğol savaşçılarının binicilik gele­neklerinin mirasçısı olan gözüpek tacik binicilerinin de yurdudur.Afganistan’da büyük çoğunluğun konuştuğu dil Afgancadan çok Peştu dili diye adlandırılır.

 

Bu yazı 251 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler