Addis Abeba Şehrinin Tarihçesi

Paylaş
 

Addis Abeba Şehrinin Tarihçesi

Orta Etyopya’nın dağlık bölgesinde, bol yağışlı bir yörede (yağış açısın­dan Ekvator Afrikasındadır) yer alan Addis-Abeba’nın adı amharca “kaynakların ve gölgeliklerin serin­liği” anlamındadır. Menelik Hanın’nin krallık tacını giymeden önce 1867’de kurduğu kentin özelliği. Büyük Sahra’nın güneyinde yer alan aşağı yu­karı bütün Afrika başkentlerinin tersine, sömürgeci devletler tarafın­dan ticaret amacıyla kurulmamış ol­masıdır. Menelik’in amacı, halkın göçebeliği yüzünden gerçekleştiril­mesi güç olan Etyopya’da birliği sağ­lamak işini, bu kentte başlatmaktı.

Kentin konumu da buna uygundu. Mahzumiler tarafından yıkılan eski başkent Gondar’ın yerine, yaklaşık 500 km güneyde yer alan Addis  Abeba’nın başkent olmasıyla, ülke­nin ağırlık merkezi daha güneye taşınıyor, kralın Somali ve Galla aşi­retleri üstündeki denetimi güçleni­yordu. Yeni başkentin ulusal birliği sağlamadaki rolü, Menelik’e bağlı Galla binicileri İtalyan işgal ordusunu Adua’da bozguna uğratınca (1 Mart 1896), daha iyi anlaşıldı. Addis-Abeba, günümüzdeki sınırları (Eritre dışında) Menelik döneminde belirlenen Etyopya’nın ortasında yer alır. Ülkenin yönetim merkezi ol­masının yanı sıra, Afrika çapında önemli bir iktisat ve siyaset merke­zidir. Cibuti demiryolunun başlangı­cında yer alan kent, ülke dışalımı­nın ve dışsatımının büyük bölümünü denetim altında tutar. Sanayisi de hızla gelişmektedir: Sıvı yağ, bira fabrikaları; üç dokuma fabrikası;bir kontrplak ve bir çimento fabrika­sı. Merkez kesimlerinin günden güne modernleşmesine karşın, çev­resi, kırsal bölgeden kentlere göçün ve sürekli artan işsizliğin yarattığı gecekondu semtleriyle çevrilidir.

kaynak:gelişim haccette ansiklopedisi

http://bilelimmi.com/hunkar-iskelesi-antlasmasi/

http://bilelimmi.com/misir-medeniyeti/

http://bilelimmi.com/guney-afrika-cumhuriyeti-fotograflari/

Bu yazı 202 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/