ABDULLAH bin Abdülmuttalip  Kimdir

Paylaş
 

ABDULLAH bin Abdülmuttalip  Kimdir (543-570)

Hazrati Muhammedin babasıdır. Kureyş ka­bilesinin ilerigelenlerinden Abdülmuttalip’in onuncu oğludur. Mekke’de doğmuştur. Hakkındaki bilgilerin çoğu tam ve katî değildir. Yaygın bir rivayete göre babası Abdülmutta­lip, Zemzem Kuyusunu kazarken, Kureyşliler’in çıkaracağı zorluklara karşı kendini ko­ruyacak on oğlu olursa, onuncusunu putlara kurban etmeyi adamış. Abdullah dünyaya gelinçe, kâhinler Abdülmuttalip’e bu adağını ha­tırlatmışlar. Başka bir kâhinin tavsiyesi üze­rine, yüz deve kesmek suretiyle oğlunu kur­ban etmekten kurtulmuş.

Abdullah’ın doğum ve ölüm yılları tam olarak belli değildir. 25 veya 27 yaşında iken Peygamber’in annesi Amine ile evlen­diği, Muhammed’in doğumundan iki ay ön­ce, Şam’a yaptığı bir ticarî seferden dönü­şünde, Medine’de hastalanarak öldüğü kuv­vetle söylenen rivayetler arasındadır. Islâm inanışlarına göre Abdullah’ın yüzünde bir nur vardı. Amine, Peygamber’e gebe kaldıktan sonra bu nur ona, doğduktan sonra da Muhammed’in kendisine geçmiştir. «Nübüvvet Nuru» denen bu aydınlık Peygamberlik işa­retlerinden biridir.

Bu yazı 241 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler