ABDAL  NEDİR 

Paylaş
 

ABDAL  NEDİR

Tasavvufta mânevi mertebelere ermiş kimselere abdal denir. Abdallar evliya mertebeleri silsilesinde 5. dereceyi işgal ederler. An­cak, bu mertebenin özelliği hakkında tasav­vufla ilgili eserlerde fikir birliği yoktur.Sonraları abdal sıfatını benimsiyen dervişler, işi iyice derbederliğe dökmüş, yalın­ayak, başı açık gezmeye, yoksul görünerek dilencilik etmeye başlamışlardır. Bunlara fe­lâketleri önlemek, yağmur yağdırmak gibi insanüstü kudretler atfedilmesi uzun müd­det Anadoluda halkı sömürmelerine sebep olmuştur.

Yaygın bir inanışa göre abdalların sayısı asla kırkı geçmez, ancak içlerinden biri ölünce aralarına başkası karışırmış. «Kırk­lara karışacak» adamı bilmek de ancak Al­laha mahsusmuş. Dilimizdeki «kırklara ka­rışmak» deyiminin bu inanıştan geldiği sanılmaktadır.

http://bilelimmi.com/abazalar/

http://bilelimmi.com/ismaililer-batiniler/

http://bilelimmi.com/evliya-nedir/

Bu yazı 153 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/