• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
ABAZA PAŞA KİMDİR?

ABAZA PAŞA KİMDİR?

ABAZA PAŞA KİMDİR?

ABAZA Paşa. — Âsî Caubulad in hezi­meti esnasında yakalanmıştı; o vakit kendisi Canbulad ’m hazinedarı idi. Abaza, Murad Paşa nın huzuruna götürüldüğü vakit, yeniçeri ağası Halil ’ia şefaati ile, canını kurtarmıştı. Bu yeniçeri ağası, sonra Kaptan Paşa (kapudan-t derya) olunca, Abaza’ya bir kalyon kuman­danlığı Hermiş ve vezir-i a’zam olduğu vakit te onu Maraş valiliğine gi ve asker tophya- rak, Ankara ve Sivas üzerine yürümüş; Bar­sa ’yı zaptetmiş, fakat iç kaleyi ele geçire­memişti. Sadrazam Hafız Paşa Kayseri civa­rında, Karasu köprüsünde vukua gelen bir muharebede (1033 = 1624}, Tayyar Paşa ile türkınenlerm Abaza ordusundan çekilmeleri yüzünden, Abaza ’ya galebe etmişti.1 Bunun üzerine Abaza Erzurum ‘a kapanmış ve kendi­sini oranm valiliğinde ipka ettirmeğe muvaffak olmuştu. Ancak kaleye yeniçeri askerinden bir muhafız kıt’amn alınması şart koşulmuştu. Akıs- ka’ya karşı 1036 (1627)03 sevkolunan ordunun hakikatte kendi aleyhine gönderilmekte olduğun­dan şüphelendiği için, orduya dâhil olan yeniçe­rilerin büyük hır kısmını Öldürtmüştü; eski efendisi Halil Paşa Erzurum ’u boşuna muhasara etmiş ve, kış ve karın şiddeti sebebi üe, geri çekilmeğe mecbur olmuştu (1037 — 1627), Ertesi sene sadrazam olan boşnak Hüsrev Paşa Aba­za ’yı Erzurum kalesinde muhasara ve 14 gün sonra kaleyi teslime mecbur etmişti. Fakat bu âsî afedihmş ve Bosna valiliğine gönderilmiştir. Abaza, Bosna ya gittiği vakit, eski düşman­ları olan yeniçerileri tekrar takip ettiğinden, azledilmişti. Bosna ‘dan Belgrad ’a giden Abaza bu şehrin cenubunda kâin bir tepe üstünde, Abaza köşkü demekle maruf, bir köşk yaptır­mıştır. Abaza ondan sonra Vidin ’e gönderilmiş ve Lehistan ’a yürüyen orduya kumanda etmişti ( 1633 ). Murad IV, *m itimadını kazanmış olan Abaza Paşa, Lehistan üzerine yapılacak yeni bir sefer için hazırîanmakta olan padişahın mai­yetinde, Edirneye gelmişti. Fakat Abaza ’nm mu­vaffakiyetleri hasedi tahrik ettiğinden ve aley­hinde mahirime çevrilen entrikalar padişahı ken­disinden soğuttuğundan, padişah Abaza’yı idam ettirmiştir (29 safer 1044 — 24 ağustos *634).

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM