• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
9.SINIF TARİH SORULARI

9.SINIF TARİH SORULARI

9.SINIF TARİH SORULARI

KLASİK SORULAR

 1. Anadolu’nun, Tarih Öncesi dönemini aydınlatan merkezleri günümüzde bulundukları yerleri ile birlikte yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Orta Asya tarihini aydınlatan kültür bölgeleri hangileridir? Adlarını yazınız.

 

 1. Kast sistemi nedir? Hindistan için önemli nedir? yazınız

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Çin Uygarlığı’nın oluşumunda hangi uygarlıkların katkısı olmuştur? Adlarını yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Çinlilerin ünlü ” Çin Seddini” yapmalarındaki amaç nedir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Mezopotamya neresidir? Mezopotamya’da kurulan devletler hangileridir? Adlarını yazınız.

 

 1. Ziggurat nedir? Hangi uygarlığa aittir? Hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Asurların Anadolu’da koloniler kurmaları, Anadolu uygarlığına hangi katkıları sağlamıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Sümerler ve Mısırlıların astronomi alanında ileri olduklarını neye dayanarak söyleyebiliriz?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Mısır’da “mumyacılığın” milli bir sanat haline gelmesinin nedeni nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Mezopotamya sanat eserlerinin birçoğunun günümüze kadar gelememesinin nedenleri nelerdir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Anadolu hangi özellikleri ile birçok farklı uygarlığın yaşadığı bölge olmuştur? Anadolu’da kurulan devletlerin adlarını yazınız.

 

 1. Anal ne demektir? İlk anallar hangi Anadolu uygarlığına aittir. Önemi nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Musevilik ilk tek tanrılı din olmasına rağmen tek tanrılı dinler arasında en az yayılan din olmasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Büyük İskender’in ölümü üzerine nerelerde hangi adlarla devletler kurulmuştur?

 

 1. Fenikelileri ve Yunanlıları “Koloniciliğe” yönelten ortak nedenler nelerdir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. İyonlar ile Yunanların diğer uygarlıklara göre bilimde ileri gitmelerindeki ortak özellikleri nedir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Yunanistan ve Roma’nın ilk yazılı kanunlarının adları nelerdir? Ortaya çıkışlarındaki ortak özelliği yazınız?
 2. a) Yunanistan b) Roma
 3. Heredot, Hipokrat, Diyojen, Tales, Pisagor, hangi uygarlığa ait bilginlerdir? Hangi alanlarda ki çalışmaları ile tanınmışlardır?

Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Roma’nın devlet yapısı hangi aşamalardan geçmiş ve hangi olayla ikiye ayrılmıştır? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

CEVAPLAR

 1. Karain – Beldibi Mağaraları (Antalya yakınlarında) Çayönü (Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde) Alişar (Yozgat’ta) Alacahöyük

(Çorum’un Alaca ilçesinde) Çatalhöyük (Konya’nın Çumra İlçesinde) Truva (Çanakkale Hisarlıtepede)

Hacılar Höyüğü (Burdur sınırlarında)

 1. * Anav * Kalteminar * Karasuk.

* Afanasyevo * Andronova * Saka (İskit)

 1. Babadan oğula geçen meslek ve statü gruplaşmasıdır. Hindistan’da siyasi birliğin oluşmasına engel olmuştur.
 2. Türk, Moğol, Tunguz ve Tibetliler’in etkisi ve katkısı olmuştur.
 3. Hun Türkleri’nin akınlarını önlemek, taaruz güçlerini kırmaktı.
 4. Dicle ve Fırat arasındaki bölgedir.

* Sümerler * Elamlar * Asurlar

* Babiller * Akadlar

 1. Tapınaktır, Sümerlere aitdir. Tapınağın damı gözlemevi olarak kullanılmış, ayrıca girişte depo olarak kullanılan

bölümlerde vardır.

 1. Karum denilen alışveriş merkezleri oluşturmuşlar en büyük ve en önemlisi Kayseri – Kültepe’dekidir. Yaptıkları

alışverişleri Sümer Çivi Yazısı ile tabletlere yazmışlar; Anadolu insanı ilk yazıyı bu tabletlerde gördüğü için

Anadolu’da tarih devirlerini başlatmıştır.

 1. Sümerlilerin Ziggurat adı verilen tapınak damını Mısırların Piramit’in tepesini gözlemevi olarak kullandıklarına

10.Mısırlılar ölümden sonra dirilerek yeni bir yaşamın başlayacağına inandıkları için bedenin bozulmaması için tahnit

sanatını geliştirerek uygulamışlardır.

 1. Mezopotamya’da taşın yok denecek kadar az olmasnıdan ötürü mimari yapılar kerpiçten yapılmış ayrıca bölgenin

sık sık istilaya uğraması yapıların günümüze ulaşamamasının nedenleridir.

3

229

ÜNİTE – 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

 1. Anadolu Asya – Avrupa arasındaki köprü görevi görmesi, iklimini uygun topraklarının tarıma elverişli olması

önemli ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle kimi uygarlıklara ama sıcaklığıyla beşiklik etmiştir. Bunlar Hitit,

Frig, Lidya, İyon ve Urartu’dur.

 1. Anal: Yıllık demektir. Tarihteki ilk anallar Hitit’lere ayitdir Krallar bir yıl içinde olup biten her şeyi bu yıllıklara yazmışlar

bir biçimde tanrılara hesap verme biçiminde düşündükleri için doğru olarak yazmışlar. Dolayısıyla Anadoluda

ilk objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

14.Yahudiler, Museviliği ulusçu, kavmiyetçi bir anlayışla kabul ettikleri için bu dini başka toplumlara yayma gerçeği

duymamışlar.

 1. * Mısır’da Pitolemalar Krallığı

* Trakya ve Batı Anadoludan Hindistan’a kadar uzanan Coğrafyada Selevkos Krallığı

* Makedonya’da Antigonit Krallığı

 1. Gerek Fenikeliler gerekse Yunanlar’ın ülkelerinin önleri deniz arkası dağdır. Bu durum tarımın yapılmasını güçlendirdiği

için yaşamlarını deniz ticaret koloniciliğinde yoğunlaştırmışlardır.

 1. Şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri özgür düşünce ortamının olması rekabet duygusu bilim, kültür ve sanatın

gelişip yeşermesine ortam hazırlamıştır.

 1. Yunanistan’da ilk yazılı yasa “Drakon Yasaları” dır.

Roma’da ise ” Oniki Levha” yasalarıdır.

19.Heredot: Tarih’de, Hipokrat: Tıp’da Diyojen: Felsefe’de, Thales, Pisagor: Matematik’te

 1. Roma; I. Krallık, II. Cumhuriyet III. İmparatorluk aşamalarından geçmiş. 375 Kavimler Göçü’nden 20 yıl sonra sınrı birliğini koruyamayarak 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM