7.SINIF İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ KONU ANLATIMI

Paylaş
 

7.SINIF İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ KONU ANLATIMI

Çağımızı tanımlamaya çalışan bilim adamlarının özellikle 21 Yüzyıl’ı tanımlarken kullandıkları en temel kavram iletişimdir özellikle dünyada son 30-40 yılda yaşanan teknolojik gelişme internetin giderek gelişmesi ve hemen hemen her eve ulaşması arkasından yoğun bir şekilde kullanılan bilgisayarların ulaşılabilir hale gelmesi ve tabii ki son olarak da hemen hemen herkesin cebinde bulunan akıllı cep telefonların yaygınlaşması akıllı cep telefonlarında giderek hızlı internetin uygulanabilir olması iletişim çağının inanılmaz bir hızla gelişmesine yol açtı. Artık cebimizden çıkardığımız bir akıllı cep telefonu ile Saniyeler içerisinde bütün dünya ile bağlantı kurabiliyor dünyanın öbür ucuna istediğimiz resmi videoyu mesajı gönderebiliyor veya dünyanın dört bir yanından gelen verileri çok hızlı bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu da bize iletişim konusunda muazzam bir esneklik ve kolaylık sağlıyor .Şunu da unutmamak gerekir ki iletişim her insanın en temel ve en önemli ihtiyaçlarından birisidir .Aynı zamanda iletişim insan hakları içerisinde kurulması gereken ve insanlar tarafından en çok kullanılan hakların başında gelir .İletişim özgürlüğü aynı zamanda kitle iletişim özgürlüğü olarak da karşımıza çıkar  .Biz bireyler bilgilerimizi düşüncelerimizi iletişim araçları vasıtasıyla elde edebiliyoruz televizyonlardan gazetelerden dergilerden radyolardan gün içerisinde ülkemizde ilgili dünya ile ilgili hayatımızla ilgili birçok veriye ulaşıp bu verilerden rahatlıkla yararlanabiliyoruz .Ama sadece yararlanmakla kalmıyor aynı zamanda kendi düşünce ve bilgilerimizi kitle iletişim araçları sayesinde açıklayabilme ve yaya bilme özgürlüğümüz bulunmakta .İnsanlar bu hakkı kullanırken kendilerini resim yazı söz gibi değişik yöntemlerle ifade edebilmekte ve Yaşama Dair dünyaya dair kendisine dair görüşlerini rahatlıkla paylaşa bilmektedir .Ancak kitle iletişim özgürlüğünden yararlanabilmeniz için en önemli noktalardan bir tanesi doğru bilgi alma hakkını elde etmemizdir .Kitle iletişim araçları ve bunları kullanan kuruluşlar Medya yayın organları bizlere karşı dürüst olmak ve bizlere sundukları bilgileri doğru tarafsız ve gerçekçi bir şekilde aktarmak zorundalar .Eğer bir ülkede ki medya kuruluşları doğru haber alma hakkına saygı duyarlarsa o toplumla ilgili sorunlar çok daha kolay şekilde çözülebilir ve oluşması gereken kamuoyu çok daha sağlıklı bir şekilde oluşabilir .Ancak doğru bilgi alma hakkı suistimal edilir ve toplum yanlış yönlendirirse bu da çok yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

Bizler de iletişim özgürlüğümüzü kullanırken çok çok dikkat etmeliyiz çünkü kitle iletişim araçlarını kullanırken ortaya koyacağımız kendimize ait bilgi yazı resim gibi veriler art niyetli insanların eline geçme ihtimali bulunmaktadır .Bazen bu bilgiler size karşı şantaj aracı olarak dahi kullanılabilir .Hukukta Bilişim suçu denmektedir ve ne yazık ki günümüzde birçok insan internette paylaştığı veya kitle iletişim araçlarıyla paylaştığı özel bilgileri yüzünden zarar görmektedir. Eğer özel hayatımızın ihlal edildiğini düşünüyorsak yapmamız gereken en önemli şey ise bir an önce savcılığa başvurup kişisel bilgilerimizi haksız yere kullanan art niyetli kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadı ve hakkımızı sonuna kadar aramalıyız .Özellikle çocuklarımızın kitle iletişim özgürlüğü konusunda çok iyi yetiştirmek ve onları doğru internet kullanımı doğru medya kullanımı konusunda eğitmeliyiz .Çocuklarımızın kişisel bilgilerini koruma altına alabilmek için onlara yardımcı olmalı ve kendilerini nasıl koruyacaklarına dair tüm detaylı bilgileri aktarmalıyız .

İletişim araçlarını kullanırken anayasanın bize sunduğu temel hak ve özgürlükleri de aklımızda tutmalıyız ve bunları çok net bir şekilde bilmeliyiz .Mesele anayasanın 20 maddesinde herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir madde 22 değilse herkes haberleşme hürriyetine sahiptir haberleşmenin gizliliği esastır denilmektedir .Madde 26 da herkes düşünce ve kanaatlerini Söz yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir maddeleri bulunmaktadır .Görüldüğü gibi anayasamız bizlerin kitle iletişim ve haberleşme konusunda tüm haklarımızı garanti altına almış bulunuyor .Dolayısıyla sadece anayasamız değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde de kitle iletişim özgürlüğünden doğan haklarının korunmasını sağlayan maddeler bulunmakta .Bu maddeleri şöyle baktığımızda madde 12’de taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar denir .Madde 13 de ise çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir bu hak ülke sınırları ile bağlı olmaksızın yazılı sözlü basılı sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir .Madde 17 değilse taraf devletler iletişim araçlarının önemini kabul eder çocuğun özellikle toplumsal ruhsal ve ahlaki s ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edilmesini sağlar maddeleri bulunmaktadır .Görüldüğü gibi hem ülkemizde hem de dünyada kitle iletişim özgürlüğü ve hakkı yoğun bir şekilde koruma altına alınmaya çalışılmaktadır .Ama devletler veya kuruluşlar ne kadar kurmaya çalışırsa çalışsın asıl önemli olan biz bireylerin doğru kitle iletişim ve haberleşme anlayışına sahip olmamız gerekmekte .Eğer biz bireyler olarak bunu gerçekleştirebilirsek temel hak ve özgürlüklerimizin çok daha doğru bir şekilde kullanır ve bunları kullanırken de zarar görmemiş oluruz.

Bu yazı 312 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/