Bektaşilik

Paylaş
 

Bektaşilik 12 tarikattan biridir .Bütünüyle batini olan bir tarikattır .13 üncü yüzyılda Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu kabul edilir .Hacı Bektaş Veli Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı ayaklanan baba  ishakın halifelerindendir .O bu ayaklanmasının bastırılmasından sonra  dağılan babileri çevresinde topladı ve yeni bir tarikatın kurulmasına çalıştı.Kendisine bağlananlara bektaşi denirdi , ilk bektaşiliğin Alevilere yakın olduğu ileri sürülür, Bektaşilik Anadolu’da en çok köylüler ,yörükler ,göçebeler, arasında taraftar buldu bu sırada Anadolu’da Mevlevilik gibi daha başka tarikatlarda vardı, fakat bu tarikatlara girenler yoksul haktan değildi .Bektaşi babaları halktan yetişmiş kimseler olduklarından daha çok taraftar edinmişlerdir .Yeniçerilerde bu tarikata katılmışlardır, bundan sonra Bektaşilik Osman fetihleri  ile birlikte tuna kıyıları ve  Arnavutluğa  kadar yayılmıştır .Bektaşiler 1516 yılında ölen Balım Sultan’ı  tarikatlarının ikinci kurucusu sayarlar .Onlara göre bu tarikat hazreti ali’den başlamış Hacı Bektaş Veli ye kadar uzanmıştır .Bektaşiler peygamber soyuna aşırılığa varan bir sevgi göstermişlerdir .Bunlar inançlarını ve ayinlerini  gizli tutmuşlardır .Yeniçerilerle sorun yaşandığında  onlara yardım ettikleri için İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırdığı sırada bir fermanla Bektaşi tekkelerini de kapattı 1826. Önde gelen bektaşi babaları öldürüldü veya sürüldü .Bektaşilerde sonra tekkelerini  nakşi tarikatı adı  altında açarak faliyetlerini  sürdürdüler .Cumhuriyetin ilanından sonra bütün tarikat, tekkeler gibi bektaşi tekkeleri kapatıldı 1925 .Bektaşi tekkelerinde canlı bir halk edebiyatı gelişmiş bu tarikata bağlı çok ünlü ozanlar çıkmıştır.

Bu yazı 397 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/