Paylaş
 

Kahve’nin Tarihçesi

Anavatanı Habeşistan (Etyopya) olan kahve ağacı, günümüzde dünya­nın tropikal bölgelerinin çoğunda ye­tiştirilen, 7-8 metre yüksekliğinde bir ağaççıktır. Kahve üreten başlıca ül­keler ‘Brezilya (yaklaşık olarak dün­ya üretiminin üçte biri), ‘Kolombiya ve ‘Fildişi Kıyısı’dır. Kahve taneleri toplanıp kabukları çıkartıldıktan son­ra kurutulur, böylece «yeşil kahve» elde edilir; içilecek duruma getiril­mesi için, bu kahvenin kavrulması ve öğütülmesi gerekir.

içindeki Kafein nedeniyle kahve, si­nir sistemini uyarıcı etki yapar. Ama aşırı içilmesi, uykusuzluğa ve çarpın­tılara yol açabilir. Kafein ‘çayda da

Kahve alışkanlığı Habeşistan’dan A- rabistan’a, oradan da XV. yy.da İs­tanbul’a (Kahve Yemen’den gelir [türkü]) geçmiş, zamanla bu alışkan­lık Osmanlı elçileriyle XVII. yy.da Avrupa’ya yayılmıştır. Avrupa’da kah­vehanelerin açılmağa başlaması da aynı yüzyıldadır.

Kahve ağacının yetiştirilmesi de Yemen’den Cava’ya geçmiş, sonra her iki yarımkürenin tropikal bölgelerine yayılmıştır.

Bu yazı 50 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler