KAŞALOT NEDİR?

Paylaş
 

KAŞALOT NEDİR?

Balinagillerden, denizde yaşıyan, balık şek­lînde, çek iri, memeli bir hayvandır. Erkek­leri 20, dişileri 10-12 m. uzunlukta olur.

Kaşalotun başı vücudunun ön kısmında, di­key bir şekilde, küt bir biçim almıştır, vü­cudun hemen hemen yarısını meydana geti­rir. Bu başın, burun kısmında «balina yağı» adı verilen yağ tabakasının bulunduğu bir şiş­kinlik vardır. Kaşalotun kafatası özel bir bi­çimdedir. Kemikten yapılmış bir havuza ben­zer. Kaşalotun 40 – 50 tane kadar olan diş­leri, kısa, dar olan alt çenede bulunur. Bu dişler konik biçimindedir, hepsi birbirine ben­zer. Kaşalot ağzını kapayınca dişleri, üst çe­nedeki sivri yuvaların içine girer.

Kaşalotlar Hürüler halinde gezerler. Denizde yaşamalarına ve balığa benzemeterine rağmen balık değil, memeli hayvanlardır. Kaşalotun vücudunun iki ucunda bulunan yüzgeçler, hayvanın gövdesine göre pek küçük­tür. Çok kuvvetli olan art kuyruğu iki dilim biçimindedir. Kaşalotun derisi kalın ve ka­ba olmakla beraber, çok hafif değişlere karşı bile oldukça duyarlıaır. Kaşalotların görme duyuları iyi, işitme duyuları zayıftır.

Kaşalotlar sürüler halinde yaşarlar, hemen hemen bütün büyük denizlerde bulunurlar. Avrupa kıyılarında çok sık raslanır. Kaşalot çok hızlı yüzer, yüzerken kuyruğu ile suya sert darbeler indirdiğinden, başı bir batar, bir çıkar. Kaşalot hiç soluk almadan suyun içinde 20 dakika kadar kalabilir.

Bu yazı 166 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler